Seminarium drogowo-mostowe

11.02.2019

W styczniu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbyło się organizowane corocznie seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu wspólnie z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przygotowało już po raz 12. ciekawy program seminarium. Piotr Rybczyński – prezes oddziału otworzył spotkanie, a także przywitał uczestników oraz gości. Następnie głos zabrał Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady OIIB, który podsumował działania izby na rzecz członków w 2018 r. oraz przedstawił zamierzenia, które będą podejmowane w tym zakresie w 2019 r. W części merytorycznej seminarium prelegenci przedstawili 9 referatów dotyczących najnowszych trendów w projektowaniu i budowie mostów, dróg oraz skrzyżowań, a także nowoczesnych sposobów zarządzania ruchem kołowym. Firmy sponsorujące seminarium zaprezentowały natomiast odczyty dotyczące zastosowania kruszyw asfaltów, kompozytów do zbrojenia asfaltów i konstrukcji nawierzchni drogowych. Ciekawe były także referaty dotyczące nowoczesnych sposobów zarządzania ruchem drogowym i numerycznego wspomagania ewidencji dróg.

W seminarium udział wzięło 180 uczestników – członków izby inżynierów budownictwa, zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także przedstawicieli gmin z województwa opolskiego.

 

Fot. Anna Górska-Zychla

 

Mieczysław Molencki

zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB

 

Czytaj też: III Konferencja techniczna Obiekty budowlane na terenach górniczych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in