S19 Sokółka–Czarna Białostocka z umową

28.06.2024

24-kilometrowy odcinek S19 Sokółka–Czarna Białostocka będzie gotowy w 2028 r. Podpisano umowę z jego wykonawcą.

 

Podlaski odcinek S19 Sokółka–Czarna Białostocka ma długość 24,1 km i będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki. Umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Droga ekspresowa S19 Sokółka–Czarna Białostocka będzie mieć dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni (asfalt czy cement) wybierze wykonawca. Droga zostanie zrealizowana przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR6 i nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe: dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową kolejki wąskotorowej. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

 

S19 Sokółka–Czarna Białostocka

 

Przetarg na odcinek S19 Sokółka–Czarna Białostocka ogłoszono 30 czerwca 2023 r. Oferty złożyło 12 firm. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali maksymalne okresy gwarancji, jakości (10 lat) oraz zagospodarowanie 100% destruktu. W tej sytuacji decydowała cena, a najniższą ofertę w wysokości 828,8 mln zł złożyła firma Stecol Corporation. 23 listopada 2023 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, firmy Stecol, a 4 grudnia konkurująca w przetargu firma POLAQUA wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem z 22 grudnia 2023 r. KIO przyznało jednak rację GDDKiA i oddaliło odwołanie.

Wykonawca ma na realizację zadania 39 miesięcy (bez wliczania dwóch okresów zimowych na etapie robót) od podpisania umowy. W ciągu pierwszych 10 miesięcy opracuje dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Tak więc budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego nowa trasa zostanie oddana do użytku w 2028 r.

Na pozostałych odcinkach S19 na północ od Białegostoku albo już trwa budowa: Kuźnica–Sokółka, Krynice–Dobrzyniewo–Białystok Zachód, albo prowadzone są prace projektowe po podpisaniu umów także w systemie P&B: Czarna Białostocka–Białystok Północ, Białystok Północ–Dobrzyniewo.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Obwodnica Grzymiszewa gotowa

Rondo w Oławie w ciągu DK 94 gotowe

Obwodnica Krosna Odrzańskiego z umową

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in