S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria przebudowana

02.07.2024

Odcinek S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria ma ponad 6 km. W miejscu dawnej DK1 powstała trasa ekspresowa.

 

S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria

 

Przebudowanej drogi ekspresowej S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria dobiegła końca. Trwają jeszcze dodatkowe prace przy przebudowie wiaduktu drogowego na węźle Dabrowa Górnicza Pogoria. Ta część kontraktu została objęta dodatkowym zamówieniem, aby wyburzyć istniejący wiadukt drogowy w obrębie węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria w ciągu drogi wojewódzkiej DW796, a w jego miejsce wybudować nowy i uzyskać niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Całość kontraktu zostanie zrealizowana do końca 2024 r.

W ramach inwestycji powstał dwujezdniowy odcinek S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria o długości 6,61 km, wraz z węzłem Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Nowa droga przebiega w śladzie wcześniejszej DK1. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Zrealizowano także drogi dojazdowe o łącznej długości ok. 5,8 km oraz 4,6 km dróg łącznikowych. Przebudowano 2,3 km istniejących dróg lokalnych. Zamontowano ponad 3,8 km ekranów akustycznych. Powstało także ponad 2,2 km ścieżek rowerowych.

Na odcinku S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria przybyło szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. 27 km barier energochłonnych, 11 000 m² oznakowania poziomego, ponad 13 km ogrodzeń (w tym blisko 4 km wygrodzeń herpetologicznych dla zwierząt) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Doświetlono nowo powstałe węzły i drogi łącznikowe za pomocą blisko 450 latarni, a woda opadowa z nowo powstałej kanalizacji deszczowej znajdzie swoje ujście m.in. w pięciu nowych zbiornikach retencyjnych wyposażonych w dwie przepompownie.

 

S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria

 

Roboty branżowe objęły wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę wielkośrednicowych wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także przebudowę gazociągów przesyłowych należących do zewnętrznych operatorów‎. Przebudowano także kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową linię wysokiego napięcia, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne.

Umowę na przebudowę niemal 7-kilometrowego odcinka DK1 na drogę ekspresową podpisano 11 września 2020 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11 lutego 2021 r., a 24 stycznia 2023 r. uzyskano zamienną decyzję ZRiD, co umożliwiło pełną realizację robót budowlanych przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Wartość umowy podstawowej na wykonanie robót budowlanych to ponad 282 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Całkowita wartość projektu to 312 934 443,19 zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S19 Sokółka–Czarna Białostocka z umową

Obwodnica Grzymiszewa gotowa

Rondo w Oławie w ciągu DK 94 gotowe

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in