Rynek magazynów w 2020 r. – rekordowy popyt

19.02.2021

Rynek magazynów w Polsce w 2020 r. osiągnął historyczny wynik. Popyt na taką powierzchnię wyniósł rekordowe 5,2 mln m².

 

Rynek magazynów w kraju w 2020 r. osiągnął najwyższy w historii popyt, który osiągnął poziom 5,2 mln m² i był o jedną piątą wyższy niż w 2019 r. – donosi najnowszy raport CBRE. Do tak wysokiego zainteresowania najmem magazynów w 2020 r. przyczyniła się niewątpliwie pandemia i związany z tym rozwój e-commerce. Odbyła się również największa transakcja w historii polskiego rynku logistycznego – wynajem 200 tys. m² w Panattoni BTS Świebodzin. Zmniejszył się też poziom pustostanów, który wynosi 6,6% i jest o 0,6% niższy niż rok wcześniej. Rynek magazynów w Polsce zajmuje obecnie ponad 20,5 mln². Eksperci CBRE wskazują, że rozwój e-commerce i rosnące potrzeby sektora logistycznego będą sprzyjały boomowi magazynowemu. Polska może być tego głównym beneficjentem w Europie Środkowo-Wschodniej ze względu na niskie koszty operacyjne.

 

Rynek magazynów

Fot. Aniset – pixabay.com

 

– Rok 2020 pokazał jak ważna jest skuteczna logistyka dla zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych w pandemii, uświadomił również dużą odporność tego sektora na spowolnienie gospodarcze. Pomimo zawirowań i obostrzeń sektor magazynowy w Polsce przez cały rok bił rekordy. Rozwój sprzedaży przez internet i konieczność modyfikacji łańcuchów dostaw napędzały zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową. Co prawda, w drugim kwartale dało się odczuć niewielkie spowolnienie spowodowane niepewnością najemców i inwestorów, zauważyliśmy też większe zainteresowanie umowami krótkoterminowymi, jednak sytuacja szybko wróciła na ścieżkę intensywnego rozwoju – komentuje Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

W 2020 r. do użytku oddano 2 mln m² nowej powierzchni, czyli o 26% mniej niż w 2019 r. Było to spowodowane mniejszą liczbą inwestycji i niewielkimi opóźnieniami w ich ukończeniu. W trakcie budowy pozostaje obecnie ponad 2 mln m².

– Można prognozować, że w 2021 roku ilość nowej przestrzeni magazynowej dostarczonej na rynek będzie podobna co w minionym, a popyt będzie się utrzymywał. Firmy chcące rozszerzać sprzedaż online będą musiały zabezpieczać więcej przestrzeni logistycznej. Zwiększy się nacisk na budowanie łańcuchów dostaw odpornych na zakłócenia gospodarcze, zwiększanie zapasów i dywersyfikację dostawców. W związku z tym będziemy obserwować dalszy spadek pustostanów. Sektor dalej będzie intensywnie się rozwijał, a Polska może być jednym z głównych beneficjentów w Europie Środkowo-Wschodniej ze względu na niskie koszty operacyjne i wysokie zwroty z inwestycji – dodaje Beata Hryniewska.

Opłaty za wynajem powierzchni magazynowej kształtują się na poziomie ok. 4–5,2 euro/m² za miesiąc w Warszawie oraz 2,7–3,9 euro/m² za miesiąc w pozostałych regionach Polski. Eksperci CBRE prognozują, że w najbliższym czasie nie ulegną one zmianie, podobnie jak pakiety dodatkowych kontrybucji finansowych i zwolnień z czynszu.

 

Czytaj także: Rynek magazynowy w Polsce drugim najaktywniejszym w Europie

Wzrost sektora magazynowego

Park Poznań East Gate – nowy obiekt magazynowo-produkcyjny

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in