Ruszyła budowa kolejnego fragmentu drogi S19

17.09.2019

W realizacji jest już około 130 km drogi S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. We wrześniu 2019 rozpoczęly się prace na odcinku od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonawca wybuduje:

  • drogę ekspresową S19 o przekroju dwujezdniowym – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m (docelowo 2×3 – rezerwa pod trzeci pas ruchu zostanie pozostawiona na zewnątrz korpusu drogowego trasy głównej) wraz z niezbędną infrastrukturą, pasami technologicznym oraz dodatkowymi jezdniami zapewniającymi obsługę ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego,
  • węzeł Lasy Janowskie, gdzie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem. Węzeł Lasy Janowskie będzie węzłem bezkolizyjnym typu „trąbka” z obsługą wszystkich relacji,
  • 12 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt).

Przeprowadzony zostanie remont i przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz przebudowa dróg gminnych nr 108734L i 108889L.

 

 

Czytaj też: Ruszyła budowa S19 Lublin – Rzeszów

 

Trasa drogi ekspresowej S19 przebiega przez tereny użytkowe, leśne i polno-leśne, w tym obszar Natura 2000 – Lasy Janowskie i  Uroczyska Lasów Janowskich, dlatego też w ciągu budowanej S19 oraz istniejącej DK19 przewidziano wykonanie obiektów inżynierskich o funkcji ekologicznej:

  • przejść dla zwierząt (3 dolne dla zwierząt dużych wraz z kontynuacjami pod DK19, dwóch dolnych dla zwierząt średnich wraz z kontynuacjami pod DK19, 2 przepusty pełniące rolę przejść dla zwierząt małych (wraz z kontynuacją pod DK19).
  • ogrodzeń ochronnych dla ograniczenia śmiertelności zwierząt,
  • systemu odwodnienia drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi.

Zaplanowano nasadzenia roślinne wraz ze strefami ekotonowymi oraz uszczelnienie rowów (w obszarze Natura 2000 w miejscach występowania siedlisk i gatunków od wód zależnych).

 

Umowy na realizację S19 Via Carpatia:

GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in