Rusztowanie wiszące pod pokładem platformy wiertniczej FPF1

26.03.2014

Pod koniec 2012 r. firma Rubo-Serwis Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. im. J. Piłsudskiego na wykonanie rusztowania wiszącego pod pokładem platformy wiertniczej FPF1, przeznaczonego do prac montażowo-konserwacyjno-remontowych.

Pracownicy Rubo-Serwis rozpoczęli prace montażowe na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej w listopadzie 2012 r., które trwały zgodnie z projektem technologicznym do końca marca 2013 r. Projekt został wykonany z wykorzystaniem elementów systemu rusztowania modułowego SKYER.

Zadanie polegało na podwieszeniu łącznie 20 000 m³ rusztowań pod pokładem platformy. Do realizacji wykorzystano około 47 800 elementów, z czego około 60% wyprodukowano specjalnie na ten cel. Innowacyjność przejawiała się w dużym wolumenie zastosowanych rusztowań. Niezwykle rzadko spotykana jest tak duża ilość rusztowań wiszących na jednym projekcie.

Wykonanie tego zlecenia stanowiło spore wyzwanie dla dwudziestu doświadczonych montażystów firmy Rubo-Serwis, gdyż podwieszone rusztowanie miało spełniać wiele funkcji: mianowicie służyć wymianie pokładu i przejść pod nim, demontażowi i przebudowie rurociągów i torów kablowych oraz stanowić konstrukcję pomocniczą, na której wykonywano prace czyszczenia, piaskowania, malowania, spawania oraz prace konserwatorskie remontowanej konstrukcji stalowej i aluminiowej.

 

 

Prace podzielono na kilka etapów:

1.       Pierwszym z nich było precyzyjne zamocowanie pierwszego pola na skraju platformy, kierując się do środka i na boki w jednej płaszczyźnie roboczej.

2.       Rusztowanie mocowane było do specjalnie przygotowanych uchwytów. Etap ten był utrudniony i pracochłonny, gdyż montaż odbywał się nad wodą na wysokości ok. 20 m. Wielu trudności przysparzał brak dokładnych planów platformy, brak miejsc do zakotwiczenia łańcuchów rusztowaniowych, jak również skorodowane węzłówki i rury utrudniające montaż oraz wysokie wręgi, pomiędzy które trzeba było dodatkowo wbudowywać rusztowania.

3.       Drugi etap polegał na montażu kolejnych poziomów (jednego lub dwóch) kierując się ku dołowi, w zależności od zapotrzebowania.

4.       Oprócz rusztowań wiszących pod pokładem zamontowano rusztowania na zewnętrznej części.

5.       Platformy, które służyły również do prac konserwacyjno-montażowych. Na rusztowaniu zewnętrznym zamontowano również system plandekowania firmy Rubo, który służył do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi prac remontowych.

Materiał transportowany był dźwigiem transportowym oraz windami i wciągarkami na pokład platformy, a następnie podawany w dół przy zewnętrznych krawędziach pokładu lub przez nieliczne otwory technologiczne.

 

 

Należy zwróci uwagę na fakt, że podczas prowadzonych prac zachowywano najwyższe standardy bezpieczeństwa i przeglądów rusztowań. Przy montażu wszyscy montażyści zaopatrzeni byli w obowiązkowe środki ochrony osobistej: hełm ochronny, odzież ochronna, obuwie ochronne, szelki bezpieczeństwa + amortyzator + 2 linki bezpieczeństwa wyposażone w „duże haki” lub alternatywnie szelki + urządzenie samohamowne, rękawice i okulary ochronne oraz stosowano środki ochrony zbiorowej: lina asekuracji poziomej.Wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu wstępnym bhp o zasadach na projekcie FPF1 oraz przeprowadzano codzienny instruktaż o zasadach na miejscu pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia główne tematy poruszane podczas codziennego instruktarzu bhp.

TOOL BOX TALK – RUBO SERWIS

Codzienny instruktarz z zakresu BiHP
Data…………………………………………

Praca

Zagrożenia

Minimalizacja Zagrożeń

Prowadzący

Nadzorujący

Montaż, demontaż, przebudowa rusztowań

UPADEK Z WYSOKOŚCI.

 – Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie liny asekuracyjnej (dla max 3 os.) lub urządzenia samohamownego (dla max 1 os,.), –SPRAWDZAĆ STAN TECHNICZNY SZELEK,  KASKU, LINKI ASEKURACYJNEJ, URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO – WAŻNE ATESTY, NIEPRZETARTE LINKI, NIEUSZKODZONE ZAPIĘCIA, PASKI ITP, BRAK SUPŁÓW SKRACAJĄCYCJ LINKI.

 

 

Prace na wysokości.

Brak rzeczywistego zabezpieczania przed upadkiem z wysokości – przy niesprawnym sprzęcie ochrony osobistej!!!

INNE – WAŻNE!

Nr alarmowy : 1112 lub 503 28 11 12, Droga pozarowa ; ALARMOWE MIEJSCE ZBIÓRKI; Wygradzanie i oznaczanie właściwymi oznaczeniami (taśma+tablice) rejonu prac, który trzeba aktualnie wygradzać – min. 6 m od krawędzi miejsca montażu, kontrolować postęp montażu i przewieszać taśmę stosownie do obszaru przemieszczania się montażu./PALENIE DOZWOLONE W WYZNACZONEJ PALARNI/ Składując elementy rusztowań nie zastawiać kolektorów gazowych, kolektorów wodnych, tablic elektrycznych, innych urządzeń czynnych./PO PRACYNALEŻY USUWAĆ ELEMENTY WYGRODZENIA – NIE ZAPOMINAĆ!!! 

WINDĄ MOŻE JECHAĆ ILOŚĆ OSÓB WSKAZANA PRZEZ operatora windy.

Uderzenie narzędziem pracy – młotek, racza – w dłoń, nogę, głowę.

Stosować odzież ochronną: rękawice, okulary, kask.

Upadek elementu z  rusztowania, Osunięcie elementu składowanego pionowo-uderzenie przypadkowej osoby.

Nie pozostawiać luźnych elementów na rusztowaniu szczególnie uważać na obręb rusztowań bez krawężników /nie składować elementów w ilości większej niż potrzebne do bieżącego montażu /nie składować elementów pionowo opartych o ściany, rusztowanie itp /przed zakończeniem pracy usunąć  z rusztowania na pokład – poza drogi komunikacyjne – pozostały, nie wykorzystany do montażu materiał!!!

UPADEK NARZĘDZI Z WYSOKOŚCI.

NARZĘDZIA MONTERSKIE – MŁOTEK I RACZA – MUSZĄ BYĆ PRZYWIĄZANE SZNURKIEM/LINKĄ DO PASA MONTERSKIEGO.

PORUSZANIE SIĘ PO SCHODACH WEJŚCIOWYCH

POTKNIĘCIE SIĘ.

Trzymać się poręczy na schodni.

 

 

Ponadto w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa określono zasady bezpieczeństwa podczas montażu rusztowań, obowiązujące na projekcie FPF1:

1.      Podczas przemieszczania się w obrębie montowanego rusztowania podwieszanego należy być podpiętym do liny asekuracji poziomej (do jednej liny maksymalnie 3 użytkowników).

2.      Podczas stosowania urządzenia samohamownego należy zapewnić, aby punkt jego podwieszenia znajdował się nad użytkownikiem, miał wytrzymałość statyczną min. 1000 kg, a odchylenie linki roboczej urządzenia od pionu nie przekraczało 30 stopni. Dobór punktu podwieszenia powinien być uzgodniony każdorazowo z przełożonym.

3.      Kotwienie (podwieszanie) rusztowania jest dozwolone wyłącznie do stałych elementów konstrukcji wieży, zdolnych do przeniesienia siły pionowej 1000 kg. Dobór punktu podwieszenia powinien być uzgodniony każdorazowo z przełożonym.

4.      Zabrania się kotwienia (podwieszania) rusztowania wiszącego do systemów rurarskich, relingów i małych uchwytów, np. torów kablowych czy rurociągów (za małe rozumiemy konstrukcje zbudowane z kątowników mniejszych niż 100 x 100 mm).

5.      Na miejscu budowy – w biurze kierownika remontu dostępne są do stałego korzystania wszelkie konieczne procedury, instrukcje oraz standardy stosowane przy budowie rusztowań.

 

 

Działania prewencyjne przyniosły oczekiwany efekt. Pomimo trudnego i długoterminowego zadania, nie odnotowano żadnego wypadku. Wpływ na to miało przede wszystkim długoletnie doświadczenie pracowników zaangażowanych do realizacji tego projektu, jak również stały monitoring bezpieczeństwa wykonywanych prac prowadzony przez służby BHP GSR i Rubo-Serwis oraz pracowników nadzoru.

Przewidywany termin demontażu rusztowań to grudzień 2014 r.

Firma została laureatem konkursu RUSZTOWANIE ROKU 2013 w kategorii Rusztowanie – II miejsce.

 

Rubo-Serwis Sp. z o.o.

Zdjęcia: Rubo/Archiwum PIGR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.