Rusza polska edycja konkursu na najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny

23.07.2012

Jej laureaci będą automatycznie zakwalifikowani do międzynarodowego konkursu organizowanego od 1987 r. przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Organizatorami polskiej edycji są Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS Polska) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Fot. Skanska

 

„Polska może poszczycić się wieloma osiągnięciami w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. W ostatnim czasie powstało w naszym kraju wiele nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno duże stadiony zbudowane lub zmodernizowane w związku z organizacją EURO 2012, jak również średnie i małe obiekty. Dlatego postanowiliśmy zainaugurować konkurs w Polsce i promować krajowe obiekty na arenie międzynarodowej” – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

Cel konkursu

Jest nim nagrodzenie obiektów, które wyróżniają się wybitnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, w najwyższym stopniu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

– Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny

– Najlepszy Obiekt Bez Barier.
„Uczestnictwo w konkursie daje możliwość zdobycia prestiżowego tytułu, stwarzając tym samym szansę na zdobycie kolejnych światowych nagród w dziedzinie architektury obiektów sportowych. Jest to również okazja do szerokiej promocji obiektu, zaprezentowania jego walorów, budowania wizerunku obiektu nowoczesnego, spełniającego najwyższe standardy. Dodatkowo jest szansa na wymianę informacji, doświadczeń, nawiązanie współpracy i kontaktów biznesowych” – podkreśla prezes Kraśnicki.

 

Warunki

Do konkursu można zgłaszać obiekty zbudowane bądź zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat i oddane do użytkowania nie później niż do 31.12.2011 r. Mogą to być stadiony, hale sportowe, boiska piłkarskie (w tym boiska „Orlik 2012”), tereny rekreacyjne oraz mniejsze obiekty, np. sale gimnastyczne.

Oceny obiektów dokona jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele PKOl, PKPar, IAKS Polska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

„Obiekt zgłoszony do konkursu powinien wyróżniać się przez dobrze dobrane materiały budowlane, energooszczędne technologie budowlane, innowacyjność, właściwe zintegrowanie z otoczeniem, niskie koszty eksploatacji oraz walory estetyczne, jednocześnie zapewniając jak najlepsze wykorzystanie funkcji sportowych i rekreacyjnych oraz dostępność dla wszystkich użytkowników, także osób niepełnosprawnych” – mówi przewodniczący jury Jakub Wacławek ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 26 października br. Mogą ich dokonać użytkownicy lub operatorzy obiektów, inwestorzy, architekci – generalni projektanci oraz wykonawcy.

Zgłoszeń dokonuje się pisemnie – wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej www.najlepszyobiekt.pl
Do formularzy należy dołączyć plany i zdjęcia obiektów.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 grudnia br. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie w styczniu 2013 r. Dodatkowo w polskiej edycji konkursu przewidziane jest głosowanie przez internautów, którzy również wybiorą najlepszy obiekt.

 

***

 

Nagroda IAKS

Co dwa lata, od 1987 roku przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego nagradzane są obiekty wyróżniające się walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi. Uznanie i prestiż zyskują także obiekty bez barier, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach przez międzynarodowe jury. W 2011 r. wpłynęły 133 zgłoszenia z 36 państw. Wręczenie nagród odbyło się na 22. Kongresie IAKS w Kolonii.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in