Ruch budowlany w 2016 r.

01.03.2017

Z zebranych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego danych dotyczących ruchu budowlanego wynika, że w 2016 r. w Polsce wydano 187 498 pozwoleń na budowę, o 3732 pozwolenia więcej niż w 2015 r. Oznacza to 2% wzrostu w stosunku do ub. r.

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła w 6 z 10 badanych rodzajów obiektów. Najwyższy wzrost odnotowany został w kategoriach: budynków zamieszkania zbiorowego (28,4%), obiektów przemysłowych i magazynowych (16%), budynków wielorodzinnych (12,2%) oraz budynków jednorodzinnych (10,4%).

Znaczący udział w ogólnej liczbie pozwoleń na budowę mają pozwolenia na budynki mieszkalne. W 2016 r. w tej kategorii wydano 87 267 pozwoleń (46,5% ogólnej liczby pozwoleń). W stosunku do lat 2015–2014 jest to wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę odpowiednio o 10,5% i o 14,2%.

Na realizację budynków jednorodzinnych w 2016 r. wydano 82 852 pozwolenia, a na budynki wielorodzinne – 4415 pozwoleń. Jednak, ponieważ od połowy 2015 r. istnieje możliwość realizowania m.in. wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, na podstawie zgłoszenia, dane te należy rozpatrywać wraz z tymi zgłoszeniami. W ubiegłym roku organy administracji architektoniczno-budowlanej przyjęły 5302 zgłoszenia budowy domów jednorodzinnych.

 

Fot. © RRF – Fotolia.com

 

W 2016 r. wydano również 4386 pozwoleń na budowę 5008 obiektów infrastruktury transportu. Natomiast zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano 1516 dla 2254 obiektów. Łącznie stanowi to 5902 decyzje obejmujące budowę 7262 obiektów.

Do użytkowania w ubiegłym roku oddano 163 495 obiektów budowlanych, w tym 80 894 budynki jednorodzinne i 4238 budynków wielorodzinnych.

W 2016 r. zalegalizowano 300 obiektów budowlanych powstałych jako samowole budowlane, 134 z nich to budynki jednorodzinne. Drugą w kolejności kategorią były budynki gospodarczo-inwentarskie, zalegalizowano 69 takich obiektów. Jest to mniej niż w obu badanych latach, odpowiednio o 25 i o 223 obiekty.

W ubiegłym roku wydano także 4698 nakazów rozbiórki. W stosunku do 2015 r. jest to mniej o 8,9% i o 6% mniej niż w 2014 r. Prawie 30% wydanych nakazów rozbiórki (1394) dotyczyło przypadków niewłaściwego utrzymania obiektów.

851 decyzji nakazujących rozbiórkę (18,1% ogólnej liczby wydanych nakazów) dotyczyło budynków mieszkalnych. Z tej liczby 290 nakazów wydano z tytułu samowoli budowlanej, a 412 nakazów z powodu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych.

 

Źródło: GUNB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in