Rozbudowa istniejącej drogi S7 na odcinku W. Kielce Północ – W. Chęciny

01.10.2010

Budowa obwodnicy Kielc na pełnych parametrach dwujezdniowej drogi ekspresowej to największa do tej pory inwestycja drogowa regionu świętokrzyskiego.

W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach (Niewachlowie). Ten ostatni, największy, tzw. zespolony będzie pierwszym, jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji powstanie między innymi 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych – w sumie 31 obiektów inżynierskich.

Informacje o inwestycji:

– długość odcinka 22 731,49 km
– prędkość projektowa-Vp = 100 km/h
– liczba jezdni – 2
– liczba pasów ruchu jezdni – 2
– skrzyżowania wielopoziomowe:
* z drogami krajowymi – 1 szt. (węzeł Kostomłoty/Niewachlów)
* z drogami wojewódzkimi – 3 szt. (węzeł Jaworznia, węzeł Chęciny, dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą Kielce – Włoszczowa)
* z drogami powiatowymi (Kielce – Zagnańsk)
* liniami kolejowymi ( relacji Kraków – Warszawa, Kielce- Częstochowa)
– liczba obiektów inżynierskich  (mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych) – 31
– liczba przejść dla zwierząt dużych – 3 szt, a także przepusty dla małych zwierząt
– ekrany dźwiękochłonne – 60.000 m²
– bariery ochronne – 85.600 mb
– stacje meteorologiczne – 3 szt.
– miejsca obsługi podróżnych (MOP) – 2 szt.

Lata realizacji inwestycji 2010-2012.
Koszt robót budowlanych 641,6  mln zł.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A.

Nadzór: Konsorcjum: Grontmij Polska Sp.z o.o., Grontmij Nederland B.V., Lafrentz Polska Sp. z o.o., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in