Rośnie znaczenie leasingu w segmencie maszyn i urządzeń

06.11.2018

Po trzech kwartałach 2018 r. dynamika branży leasingowej wciąż pozostaje wysoka i według danych Związku Polskiego Leasingu wynosi 18,7% r/r.

PKO Leasing sfinansował aktywa na kwotę 6,6 mld zł, co stanowi ponad 11,4% udziału w rynku. Wolumen sfinansowanych przez PKO Leasing transakcji w obszarze maszyn i urządzeń (MiU) wynosi 1,7 mld zł. Stanowi to 26% całej struktury finansowania dóbr leasingowych spółki, a dynamika wzrostu w tym segmencie wynosi 31% r/r.

Niezmiennie najpopularniejszym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe pozostają samochody do 3,5 t, które stanowią według ZPL 46% całości finansowania całej branży. W PKO Leasing segment ten stanowi 45% całości produkcyjnej spółki, a wartość nowych kontraktów zrealizowanych w tym obszarze osiągnęła wolumen blisko 3 mld zł z 11% udziałem w rynku.

– Samochody osobowe nadal są najbardziej popularnym i najprostszym aktywem finansowanym poprzez leasing. W czwartym kwartale spółka przewiduje, podobnie jak cały rynek, wzmożone działania dla tego segmentu. Wiąże się to z nowymi przepisami proponowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz z obostrzeniami nowych norm emisji spalin. Według wstępnych prognoz, dynamika wzrostu w ostatnim kwartale w segmencie samochodów osobowych będzie wyższa – wyjaśnia Andrzej Krzemiński, prezes Zarządu PKO Leasing.

 

© woodsy – Fotolia.com

 

28,6 mld zł – taką wartość aktywów w segmencie maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego sfinansowały firmy leasingowe zrzeszone w ZPL. Branża kładzie coraz większy nacisk na rozwój finansowania właśnie aktywów PKB twórczych. Strategia ta ma również odzwierciedlenie w działaniach PKO Leasing, gdzie po trzecim kwartale segmenty te stanowią prawie połowę realizowanego budżetu spółki. PKO Leasing w tych dwóch obszarach zrealizowało wolumen na poziomie 3,3 mld zł, utrzymując w nich 11% udział w rynku. Od trzech kwartałów br. spółka notuje bardzo dobre wyniki w całości segmentu maszyn i urządzeń, osiągając 31% tempo wzrostu r/r. Szczególnie intensywnie rozwijane są segmenty produkcyjne, tj. sprzęt budowlany, maszyny poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych oraz maszyny do obróbki metalu.

W październiku spółka podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF) na kwotę 1,5 mld zł. Dzięki programowi COSME 2 wzmocniona zostanie oferta właśnie na transport ciężki oraz maszyny i urządzenia. COSME dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora MŚP, zatrudniającym mniej niż 250 pracowników i uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln euro rocznie. Do programu kwalifikują się przedsiębiorstwa potrzebujące finansowania z zerową wpłatą własną, ale również start up’y i firmy bez historii kredytowej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in