Pustaki ceramiczne ZCB Owczary. Systemy ścian dla domów energooszczędnych

Artykuł sponsorowany

14.05.2024

O domach energooszczędnych napisano i powiedziano już prawie wszystko. Wiemy jak budować, wyposażać i jakie wymagania muszą one spełniać. Jednak najmniej informacji w Internecie dotyczy materiałów z jakich powinno budować się domy energooszczędne. Spośród wielu dostępnych na rynku materiałów budowlanych warto zwrócić uwagę na pustaki ceramiczne TERMOton, które oferuje firma ZCB Owczary, a w szczególności P+W 25 Diament Plus „S” szlifowany.

 

To, że nie powinniśmy już budować domów w technologii tradycyjnej wiadomo od dawna. Jednak jeszcze wielu inwestorów nie jest świadomych tego, że koszty energii osiągają poziom, przy którym zamieszkiwanie domu tradycyjnego może okazać się nieopłacalne. Dlatego słusznie lansuje się technologie pozwalające na budowanie budynków energooszczędnych, które w przyszłości będą najcenniejszymi obiektami na rynku nieruchomości. Osiągnięcie takiego wyniku zależy nie tylko od zastosowanych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Już na początku realizacji inwestycji musimy zastosować materiały i technologie, które zagwarantują szczelność budynku oraz niski współczynnik przenikalności ciepła ścian.

 

ZCB Owczary jako firma z długoletnim doświadczeniem w produkcji ceramiki budowlanej, świadoma jest potrzeb rynku. W związku z tym produkty TERMOton dostosowane są do nowoczesnych technologii budowlanych. Obecnie w ofercie znajduje się kilka rozwiązań systemowych przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego. Są to systemy ścian zarówno dla budynków energooszczędnych jak i pasywnych.

 

>>> Szybka budowa – który materiał wybrać do wznoszenia ścian

System ścian dla domów pasywnych i niskoenergetycznych

Jednym z najbardziej znanych standardów budynków energooszczędnych jest technologia pasywna. Wyróżnia się ona tym, że wszelkie przegrody zewnętrzne charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W związku z tym nie stosuje się w nich urządzeń grzewczych, a jedynie systemu dogrzewania powietrza wentylacyjnego.

Energooszczędność budynków pasywnych potwierdzają konkretne liczby. Zapotrzebowanie na energię cieplną w domach tradycyjnych może wynosić nawet 120 kWh/m2 rocznie. W domach pasywnych współczynnik ten spada do 15 kWh/m2 na rok. Oznacza to, że do ogrzania m2 domu pasywnego wystarczyłoby 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m3 gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla.

 

Zapotrzebowanie na ciepło w przypadku budynków niskoenergetycznych jest wyższe niż w domach pasywnych i wynosi od 30 do 60 kWh/m2 rocznie. W domach niskoenergetycznych priorytetem są: niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz wyeliminowanie mostków termicznych. Dodatkowo stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Usytuowanie budynku oraz rozkład pomieszczeń jest tak rozwiązany by można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania. W budynkach niskoenergetycznych instaluje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntową czerpnię powietrza.

 

ZCB Owczary

 

Jak osiągnąć takie wyniki? Przede wszystkim należy zastosować materiały budowlane, które stworzą przegrody zewnętrzne o niskim współczynniku przenikania ciepła. Poza tym powłoka zewnętrzna budynku musi być nieprzepuszczalna dla powietrza. Takie wymagania spełnia system ścian z pustaka ceramicznego TERMOton P+W 25 DIAMENT PLUS „S” z oferty ZCB Owczary. Współczynnik przenikalności cieplnej pustaka ceramicznego P+W 25 DIAMENT PLUS „S” wynosi 0,158 W/m2K, natomiast murowanie ściany na zaprawę cienkowarstwową dodatkowo wspiera ograniczenie tworzenia się mostka termicznego. Koszty budowy z wykorzystaniem pustaka P+W 25 Diament Plus „S” są bardzo konkurencyjne i przede wszystkim maksymalnie usprawniają proces budowy domu, przyspieszając jego realizację. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, iż do budowy domu na zaprawę cienkowarstwową potrzebujemy jedynie pistolet do aplikacji pianokleju, co przynosi kolejne korzyści ekonomiczne w postaci braku dodatkowych kosztów zaprawy tradycyjnej, wody czy energii.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in