Przyszła siedziba PIIB zmienia oblicze

26.04.2017

11 kwietnia br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie podpisano umowę pomiędzy PIIB i firmą Dekpol S.A. o wykonawstwo robót budowlanych w zakupionej przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa nieruchomości znajdującej się przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie będzie mieściła się przyszła siedziba PIIB.

Zgodnie z kontraktem firma Dekpol S.A. jest głównym wykonawcą zaplanowanych prac, które mają być ukończone w marcu 2018 r.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli: Adam Olżyński, członek Zarządu Dekpol S.A., i Marek Rabcewicz, kierownik budowy. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Andrzej Roch Dobrucki, jej prezes, Danuta Gawęcka, sekretarz i zarazem przewodnicząca Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, Andrzej Jaworski, skarbnik, Mariusz Okuń, inspektor nadzoru inwestorskiego ze strony PIIB nad inwestycją i Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB.

Równocześnie z podpisaniem umowy nastąpiło przekazanie terenu budowy. W chwili pisania niniejszej informacji wykonawca przystąpił do organizowania zaplecza budowy oraz prac do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Umowę podpisują Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, i Adam Olżyński, członek Zarządu Dekpol S.A.

 

Tak jest teraz…

 

Tak będzie w przyszłości

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in