Przetarg na opracowanie Koncepcji Lotniska Centralnego dla Polski

25.09.2008

W Ministerstwie Infrastruktury zakończyły się prace związane z przygotowaniem przetargu w ramach realizowanego przez MI projektu indywidualnego nr 6.3.14 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 24 września 2008 r. i jest dostępne wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: http://www.mi.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MI: http://bip.mi.gov.pl   w zakładce: Zamówienia publiczne.
Opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”.
Prowadzone w resorcie prace wynikają z planu działań, zawartego w Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych (przyjętym Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r.), w którym określono kierunek prac analitycznych i prognostycznych niezbędnych dla uzyskania wieloletniej prognozy rozwoju popytu na podróże lotnicze w Polsce w warunkach dynamicznych zmian rynku transportu lotniczego.
Celem zamówienia jest uzyskanie podstawy do podjęcia decyzji o budowie lotniska centralnego dla Polski (LCP) lub o rozwijaniu infrastruktury lotniskowej kraju bez takiego lotniska.
LCP jest definiowany jako port lotniczy o charakterze regionalnego lub subregionalnego w skali Europy portu węzłowego, tzw. hubu, funkcjonującego na bazie siatki połączeń dominującego przewoźnika, o znaczącym udziale ruchu tranzytowego oraz znaczącym udziale w lotniczym ruchu pasażerskim w Polsce, będącym jednocześnie kluczowym elementem multimodalnego węzła systemu transportowego kraju.
Wybrany w przetargu Wykonawca, na podstawie krótko- i długoterminowej prognozy rynku transportu lotniczego na świecie, w Europie i Polsce, uwzględniając obecny stan krajowej infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej dla funkcjonujących 12 portów lotniczych, a także portów planowanych, dokona wielowariantowych symulacji scenariuszy rozwoju infrastruktury z LCP i bez tej inwestycji, definiując jej wpływ na istniejące i planowane porty lotnicze. W diagnozie rynku transportu lotniczego w Polsce Wykonawca uwzględni także rozwój przewozów cargo oraz rosnącą rolę General Aviation i oceni wpływ rozwoju naziemnej infrastruktury lotniczej na infrastrukturę nawigacyjną, którą zarządza Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Decyzja o budowie, a także lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu studium, będącego przedmiotem przetargu.

Źródło (tekst): Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.