Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych. ZMIANY

06.11.2019

We wrześniu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych. Co się zmieniło?

13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1644)

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. poz. 116, z późn. zm.) ma na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów. Istotną zmianą jest możliwość realizacji inwestycji na obiektach objętych ochroną konserwatorską, bez konieczności zachowania warunków wynikających z rozporządzenia, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla użytkowników tych obiektów. Ujednolicono także wymagania dotyczące zasad projektowania węzłów i szerokości pasów ruchu na autostradzie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dna 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zwiększono minimalną szerokość z 2,3 do 2,5 m oraz długość z 4,5 do 5,0 m miejsca postojowego dla samochodów osobowych przy parkowaniu prostopadłym do jezdni na miejscach obsługi podróżnych (MOP) oraz określono wymagania dla stanowisk postojowych na MOP przeznaczonych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Ujednolicono wymagania odbiorowe oraz utrzymaniowe dla autostrad płatnych i dróg publicznych, w tym szczególnie wymagania dotyczące właściwości przeciwpoślizgowych. Określono także wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego drogowych urządzeń przeciwhałasowych. Zmiany obejmują również zagadnienia dotyczące lokalizowania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

 

Fot. GDDKiA

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.