Ograniczenie importu i kary za wprowadzanie na rynek „kopciuchów”

06.11.2019

Kotły na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów, czyli "kopciuchy" nie powinny już trafiać na polski rynek. Taki ma być efekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska. W egzekwowaniu nowych przepisów pomoże Inspekcja Handlowa, która otrzyma dodatkowe uprawnienia.

 

Oblicza się, że na polski rynek trafia rocznie około 200–250 tys. kotłów na paliwa stałe. Dokładnych danych liczbowych niestety brakuje, ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25 % rynku.

 

Od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które w lutym 2019 r. zostało dodatkowo uszczelnione w drodze nowelizacji. Niestety wciąż zdarza się, że sprzedawcy oferują urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia, czyli tzw. "kopciuchy".

 

Fot. stock.adobe / bluejeansw

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, czyli mniej kopciuchów na rynku

Nowe przepisy dokładnie wskazują instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, dysponowanie odpowiednią dokumentacją, świadectwami, certyfikatami itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia.

 

Sprawdź: Powstanie baza danych urządzeń grzewczych

 

Uszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami.

 

Dodatkowo nowa regulacja pozwoli ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskich Obszarach Gospodarczych) kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Umożliwi to skuteczne zwalczanie nadużyć, a producenci z tych krajów będą podlegać krajowym wymaganiom.

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i promowanie energetyki z OZE – zmiany w prawie

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerza zwolnienie z PIT dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotąd zwolnione z PIT było tylko dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”. Teraz będzie obejmować także inne programy skierowane do osób fizycznych, w tym program rozwoju fotowoltaiki „Mój Prąd”. Będzie to dodatkowy impuls dla rozwoju inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.
  2. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane zapewnią instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Takimi niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania jest m.in. ciepło systemowe, które w wielu krajach Europy jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków.
  3. Dzięki zmianie w  ustawie o podatku od towarów i usług, dostawa i budowa mikroinstalacji OZE, która ma zapewnić energię dla tego budynku lub jego części, będą objęte jednolitą, obniżoną stawka podatku VAT (8% wobec dotychczasowych 23%).

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

Sprawdź: Rozwiązania techniczne w systemach kominowych w walce ze smogiem

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in