Prywatne akademiki – wzrost wartości inwestycji

09.10.2023

Prywatne akademiki są najbardziej poszukiwanym aktywem wśród nieruchomości alternatywnych. Wartość tego typu inwestycji w Europie wzrosła o połowę w ciągu roku.

 

Wartość inwestycji w prywatne akademiki w Europie wzrosła o 50% w ciągu roku i w 2022 r. wyniosła 11,5 mld euro – wynika z raportu CBRE. W Polsce udział kapitału ulokowanego w prywatne akademiki wśród wszystkich inwestycji alternatywnych sięgnął w tym czasie prawie 29%. Polska pod względem liczby studentów jest wśród 6 największych rynków, a według Eurostatu zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej. Akademiki prywatne i publiczne pozwalają na zakwaterowanie 1 na 10 studentów, dlatego zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest wysokie, zwłaszcza że wciąż przybywa młodych ludzi z zagranicy uczących się w naszym kraju.

 

Prywatne akademiki

Fot. StockSnap – pixabay.com

 

W Polsce działa 347 uczelni wyższych w 93 miastach. Studiuje w nich 1,2 mln osób – wynika z danych GUS. Prawie 93% to studenci lokalni, ale liczba obcokrajowców sukcesywnie rośnie. W ciągu ostatnich 5 lat urosła o 36%.

– Wśród studentów z zagranicy przeważają Ukraińcy, stanowiący obecnie około 40% obcokrajowców i Białorusini, których odsetek wynosi ponad 12%. Rośnie również popularność studiów w Polsce wśród młodych ludzi z Azji i Afryki, przyjeżdżających m.in. z Turcji, Indii czy Zimbabwe. Nie można zapominać także o beneficjentach programu Erasmus, a Polska znajduje się na 5. miejscu wśród najczęściej wybieranych przez nich krajów. W 2021 r. nasz kraj odwiedziło 33 000 takich studentów. Dynamiczny przyrost studentów z zagranicy ma duże znaczenie dla rozwoju rynku prywatnych akademików – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

W 2021 r. uczelnie zgłosiły do GUS 456 domów studenckich z ponad 112 000 miejsc, co oznacza, że miejsce w nich znalazłoby 9% zainteresowanych. W rzeczywistości mieszkało w nich tylko 71 000 osób, czyli 6%, mimo że w niektórych uczelniach w momencie składania wniosków przypada kilka osób na jedno miejsce. Wynika to m.in. z tego, że placówki prowadzą prace podnoszące standard obiektów i zmniejszające liczbę łóżek. Natomiast prywatne akademiki oferują obecnie ponad 13 000 miejsc, co łącznie z publicznymi zapewnia zakwaterowanie dla co najwyżej 1 na 10 studentów.

– W Unii Europejskiej liczba miejsc w akademikach zaspokaja potrzeby mieszkaniowe średnio 13% wszystkich studentów. To pokazuje, że przestrzeń do takich inwestycji w naszym kraju jest duża. Jeszcze w 2023 r. na rynku pojawi się ponad 3000 nowych miejsc, a od 2024 r. zaplanowane jest ich już kolejne 6200 – dodaje Agnieszka Mikulska.

Obiekty pozycjonujące się jako prywatne akademiki mają zróżnicowany standard i model biznesowy. Obecnie największym właścicielem jest Student Depot, oferujący ponad 3000 łóżek, a na 2. miejscu znajduje się Xior SH, który dysponuje ok. 2000 miejsc.

 

Źródło: CBRE

 

Przeczytaj też:

Rynek prywatnych akademików w Polsce

Czy deweloperzy zaczną budować prywatne akademiki?

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in