Prototypowe magazyny energii w czterech miejscowościach w Polsce

20.05.2021

W Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy Enea Operator instaluje prototypowe magazyny energii. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie ich funkcjonalności w praktyce. Magazyny pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnią bezpieczeństwo i jakość dostaw prądu.

 

Prototypowe magazyny energii są instalowane na terenie stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia. Rozpoczną działanie II kwartale 2021 r. Opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich.

 

prototypowe magazyny energii

Prototypowe magazyny energii Fot. Enea Operator

 

Rozwój magazynów energii jest ważnym elementem transformacji energetycznej i wsparciem w efektywnym wykorzystaniu OZE. Energetyka odnawialna, także rozproszona, będzie odgrywała coraz większą rolę w miksie energetycznym. Zainteresowanie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi pokazało, że częścią tej przyszłości są prosumenci i energetyka obywatelska, dlatego ważny jest rozwój lokalnych magazynów energii w sieciach niskiego napięcia. Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Eneę Operator pozwoli sprawdzić jak obecnie dostępne technologie sprawdzają się w codziennej pracy sieci dystrybucyjnej – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

 

Zobacz:

Magazyn energii w Czernikowie

Jak zmagazynować energię z odnawialnych źródeł energii

Produkty budowlane

 

Zastosowanie pięciu różnych technologii pozwoli na uzyskanie wyników, które wskażą optymalny rodzaj magazynu energii lub najlepszą możliwą konfigurację magazynów energii dla specyfiki sieci na danym obszarze. Magazyn energii w Gubinie wyposażony będzie w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA. Po instalacji magazynów rozpocznie się etap gromadzenia i opracowywania wyników badań oraz analiza ich wpływu na sieć. Przetestowanie w warunkach rzeczywistych poszczególnych technologii wskaże te, które w największym stopniu spełniają oczekiwania operatora sieci podnosząc jakość i efektywność wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej m.in. z odnawialnych źródeł energii.

 

prototypowe magazyny energii

 

– Transformacja energetyczna, której Enea Operator jest aktywnym uczestnikiem, podąża w kierunku lokalnej samowystarczalności energetycznej, rozwoju OZE oraz zwiększenia roli aktywnego odbiorcy, a także wielokierunkowości przepływów w sieci. Najbardziej popularne technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli wykorzystujące promieniowanie słoneczne i wiatr, charakteryzują się niestabilnością poziomu produkcji, który determinowany jest przez warunki pogodowe – zauważa Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu energetycznego przy perspektywach dynamicznego wzrostu liczby OZE przyłączanych do sieci wymusza wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Do tych rozwiązań należy magazynowanie energii.

Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez OSD.

 

Budowa instalacji magazynowania energii jest kolejnym etapem realizacji przez Eneę Operator projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt magazynów energii, który trwać będzie trzy lata, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R. Wartość projektu to 7 238 690 zł (w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2 980 000 zł). Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 195 488,26 zł.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in