Projekt nowej posadzki przemysłowej lub renowacja wyeksploatowanej

15.03.2019

Wydawałoby się, że proste jest ułożenie poziomej podłogi, która spełni oczekiwania pokładane w obiekcie budowlanym. Tymczasem to właśnie często zignorowana na etapie projektowania posadzka może okazać się najwrażliwszym elementem inwestycji i uniemożliwia jej oczekiwane, prawidłowe funkcjonowanie.

 

 

Posadzki przemysłowe (industrial floors) oznaczają w branży budowlanej poziome nawierzchnie niesłużące celom mieszkalnym i nieeksploatowane też jako nawierzchnie dróg. Ze względu na specyfikę współczesnej gospodarki posadzka przemysłowa okazuje się w wielu obiektach budowlanych najważniejszym elementem konstrukcyjnym.

Dlaczego? Ponieważ posadzka decyduje o funkcjonalności obiektu budowlanego i jego przydatności do stawianych mu celów. Dlatego już na etapie projektowania budynku czy garażu dokładne wskazanie zakładanych możliwości przyszłej posadzki umożliwi stworzenie projektu podłogi idealnie dostosowanej do pokładanych w niej oczekiwań.

Posadzki w obiektach przemysłowych każdego dnia są narażone na działanie licznych obciążeń statycznych, dynamicznych i chemicznych, w tym wielu czynników agresywnych (smary, oleje, kwasy, zasady itp.) oraz wilgoci. Aby prawidłowo przygotować i wykonać odporną i trwałą betonową posadzkę przemysłową, konieczny jest projekt dostosowany do indywidualnych wymagań obiektu oraz potrzeb inwestora.

 

Projekt posadzki przemysłowej

Prawidłowy projekt posadzki przemysłowej umożliwia wykonanie rozwiązania, które z łatwością będzie spełniać odpowiednie wymagania techniczne czy eksploatacyjne. Warto pamiętać, że im więcej dokładnych danych na temat przyszłej eksploatacji podłóg dostarczymy konstruktorom, tym bardziej zostaną one zaprojektowane w sposób optymalny. Dlatego wybór posadzki powinniśmy oprzeć na precyzyjnej analizie warunków przyszłej eksploatacji obiektu.

 

 

Kompletny system weberfloor INDUSTRY

Aby podłoga zawsze i wszędzie spełniała określone wymogi, była odporna oraz trwała, musi być odpowiednio zaprojektowana i wykonana.

Projekty posadzek przemysłowych w innowacyjnych systemach Weber przeznaczone są dla obiektów budowlanych o specyficznych funkcjonalnościach podłóg. Są to więc hale magazynowe, produkcyjne i wystawiennicze, sklepy wielkopowierzchniowe czy garaże. Weber oferuje swoim klientom przygotowanie przez profesjonalnego konstruktora dokumentacji projektowej betonowej posadzki przemysłowej w oparciu o przewidywane funkcje podłóg w nowo budowanym lub remontowanym obiekcie. Przyszła posadzka betonowa jest indywidualnie projektowana w oparciu o jej przyszłe przeznaczenie i zakładane obciążenia.

 

Eksperci Weber zaprojektują Twoją posadzkę przemysłową

Klientom wybierającym produkty Weber gwarantujemy bezpłatny, dostosowany do ich wymagań i potrzeb projekt posadzki przemysłowej, przygotowany przez ekspertów marki.

Proces projektowy rozpoczynamy od określenia czynników wpływających na posadzkę podczas jej eksploatacji. Odpowiednia ilość dokładnych danych i ich dokładność umożliwia zaprojektowanie podłogi w optymalny sposób.

Po szczegółowej analizie wszystkich parametrów wpływających na jakość oraz bezawaryjną eksploatację posadzki, eksperci Weber oferują zaprojektowanie przez konstruktora posadzki zbrojonej syntetycznymi włóknami konstrukcyjnymi FIBRE HG54 lub FIBRE HG25.

 

Gotowy projekt określa:

 • grubość warstwy nośnej płyty betonowej,
 • rodzaj i klasę betonu posadzkowego,
 • rodzaj i ilość zbrojenia rozproszonego,
 • rozstaw dylatacji, sposób wykończenia powierzchni posadzki,
 • rodzaj, parametry i grubość podbudowy,
 • wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia podbudowy.

 

Dowiedz się więcej, wypełnij formularz. Eksperci Weber skontaktują się z Tobą i uzgodnią szczegóły projektu: https://www.pl.weber/projekt-posadzki-przemyslowej

 

Typowa konstrukcja przemysłowej posadzki betonowej

 

1. Podbudowa
2. Beton podkładowy
3. 2 x warstwa folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm
4. Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami FIBRE HG54 lub FIBRE HG25)
5. Sznur dylatacyjny
6. Wypełnienie dylatacji weber.tec PU K25
7. Posypka utwardzająca weber.floor HB PLUS 1.5 lub weber.floor HB PLUS 3.0, lub weber.floor HB PLUS 6.0

8. Impregnat weber.floor

 

Zróżnicowane i zaawansowane wymagania współczesnego rynku w zakresie posadzek o specyficznym obciążeniu spełnia kompletny system posadzek przemysłowych weber.floor INDUSTRY. Szerokie spektrum dedykowanych posadzkom produktów umożliwi stworzenie dopasowanego funkcjonalnie i ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania podłogowego.

 

Renowacja posadzki przemysłowej

Na intensywnie eksploatowanych posadzkach po pewnym czasie mogą pojawić się uszkodzenia, które wymagają naprawy.

Aby wybrać odpowiedni sposób naprawy posadzki, należy przede wszystkim ustalić przyczyny powstania uszkodzeń. Pozwoli to na opracowanie prawidłowej metody ich trwałego usunięcia.

Po określeniu źródła problemu trzeba sprawdzić, czy przyczyna powstania uszkodzeń ustąpiła, czy też działa nadal, np. czy budynek już osiadł, czy ten proces trwa albo czy powstałe pęknięcie osiągnęło już szerokość graniczną, czy nadal się powiększa.

Są różne rodzaje wad i uszkodzeń podłoża i posadzek:

 • pęknięcia i zarysowania,
 • uszkodzenia miejscowe,
 • uszkodzenia i nierówności na dużych powierzchniach,
 • niska wytrzymałość mechaniczna,
 • zawilgocenia i zanieczyszczenia,
 • wykruszone dylatacje,
 • pylenie posadzek i nawierzchni.

 

Niedoskonałości mogą występować pojedynczo lub, co zdarza się często, pojawiają się równocześnie. W takich sytuacjach niezbędna jest ich dokładna inwentaryzacja i określenie przyczyn powstania. W oparciu o te informacje można wybrać skuteczny sposób kompleksowej naprawy uszkodzonej powierzchni.

Uszkodzenia i nierówności posadzek na dużych powierzchniach można naprawiać używając różnych produktów, w zależności od głębokości ubytków: do uzupełnienia kilkumilimetrowych ubytków stosuje się najczęściej szpachlówki żywiczne lub rozlewne posadzki epoksydowe, w przypadku głębszych uszkodzeń najlepiej sprawdzają się rozwiązania systemowe Weber do renowacji posadzek.

 

 

Rozwiązania systemowe Weber do renowacji posadzek

Posadzka wykonana przy użyciu kompleksowego systemu samopoziomujących, cienkowarstwowych, cementowych posadzek przemysłowych weberfloor jest bardzo wytrzymała i niezwykle odporna na ścieranie, uderzenia, oddziaływanie kół pojazdów oraz inne obciążenia przemysłowe. Taka posadzka jest także łatwa i szybka w wykonaniu.

 

Zalety systemowego rozwiązania do renowacji posadzek:

 • Szybkie i łatwe wykonanie nawierzchni – przy użyciu pompy w ciągu godziny można wykonać kilkaset metrów kwadratowych posadzki!
 • Maksymalne skrócenie czasu oddania obiektu do użytku – ruch pieszy możliwy już po 2–5 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach!
 • Można nakładać cienkie, kilkumilimetrowe warstwy, dzięki czemu eliminuje się kolizje wysokościowe przy ciągach technologicznych i komunikacyjnych oraz redukuje się do minimum obciążenie konstrukcji.
 • Produkty Weber są paroprzepuszczalne, więc można wykonywać trwałe nawierzchnie przy braku ciągłości izolacji poziomej pod posadzką.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Minimalny skurcz, co daje możliwość wykonania posadzek bezspoinowych.
 • Brak konieczności zacierania.
 

Renowacja posadzki przemysłowej z zastosowaniem powłok żywicznych

Do renowacji posadzek świetnie nadają się samopoziomujące posadzki weberfloor. Są one idealnym rozwiązaniem pod posadzki żywiczne, szczególnie w przypadku gdy:

 • podłoże jest bardzo nierówne i warstwa finalna posadzki żywicznej musiałaby być bardzo gruba, aby wypełnić ubytki lub zniwelować nierówności;
 • wymagana jest niewielka grubość warstwy żywicznej, a konieczne jest dokładne wypoziomowanie lub zwiększenie grubości podłoża;
 • konieczne jest wykonanie warstwy wzmacniającej pomiędzy stosunkowo słabym betonem a nawierzchnią żywiczną.

Dzięki wcześniejszemu wypoziomowaniu podłoża jedną z posadzek weberfloor, wykonywanie posadzki żywicznej jest szybsze, łatwiejsze i tańsze, ponieważ gdy powierzchnia jest równa, zużycie materiału jest mniejsze.

 

 

Jak przygotować podłoże do renowacji?

Dobór systemu posadzkowego w bardzo dużym stopniu determinuje rodzaj i stan podłoża, które powinno być nośne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem należy je oczyścić mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie.

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 N/mm². Jeżeli jest to 1,0–1,5 N/mm² lub podłoże jest nierówne, należy w pierwszej kolejności wykonać podkład z zaprawy weber.floor 4602 Industry Base Extra lub weber.floor 4310. W przypadku wytrzymałości poniżej 1,0 N/mm², podłoże należy wzmocnić głęboko penetrującą żywicą epoksydową weber.tec EP 19.

Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), które pod wpływem obciążeń mogą się odkształcać lub pękać, należy usunąć. Podłoża o podwyższonej wilgotności resztkowej (do 6% CM) należy zagruntować specjalistyczną żywicą weber.tec EP SG.

 

Przygotowanie do renowacji – gruntowanie podłoża

Przed zastosowaniem posadzki weberfloor podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem:

 • weber.floor 4716 – w przypadku chłonnych podłoży betonowych o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1 N/mm²,
 • weber.tec EP 10 – w przypadku stosowania wzmocnienia podłoża żywicą weber.tec EP19,
 • weber.tec EP SG – w przypadku podłoży wilgotnych i zanieczyszczonych olejami.

Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zapyleniem.

 

Renowacja posadzek o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

 

 

 

  Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm2 Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm2
1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753
2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716
3
 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm
 • Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top, grubość 4–15 mm
 • Podkład pod żywicę: weber.floor 4310 lub weber.floor 4320, grubość 5–50 mm
Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm Podkład pod żywicę: weber.floor 4310 lub weber.floor 4320
4

Zabezpieczenie powierzchni posadzek: weber.floor HARDELITH + weber.floor LIT protect

Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

Powłoka żywiczna:

weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

 

Renowacja posadzek mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

 

 

 

  Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm2 Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1 N/mm2 Podłoża wilgotne
1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753
2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 Wzmocnienie podłoża: weber.tec. EP 19 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP 10 + weber.floor 4716 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP SG + weber.floor 4716
3 Podkład z weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm lub weber.floor 4310, grubość 5–50 mm
4 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716
5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top, grubość 4–15 mm
6

Zabezpieczenie powierzchni posadzek: weber.floor HARDELITH + weber.floor LIT protect

Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

 

Skontaktuj się z nami: https://www.pl.weber/skontaktuj-sie-z-nami

 

 

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Weber – Biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa

kontakt.weber@saint-gobain.com

www.pl.weber

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in