Programy dla projektantów, BIM w ofensywie

02.01.2015

27 listopada 2014 r. firma Intersoft zorganizowała w Krakowie X Warsztaty Projektanta, które prowadzili doświadczeni inżynierowie – praktycy.

System ArCADia BIM składa się z wielu aplikacji współpracujących ze sobą na zasadach systemu BIM. Taką aplikacją jest program wspomagający projektantów w pracach nad charakterystyką energetyczną budynków i jedna z sesji została poświęcona właśnie projektowaniu tej charakterystyki oraz sporządzaniu świadectw energetycznych obiektów według zmienionych w 2014 r. metodologii i warunków technicznych.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z najważniejszymi zmianami i zakresem koniecznych obliczeń oraz z pracą nad świadectwami w najnowszej wersji programu komputerowego do tego przeznaczonego. Prelegent inż. Paweł Chłosta wyjaśniał, m.in. dlaczego obecnie certyfikator powinien na czas prowadzenia obliczeń dla powstającego obiektu stawać się członkiem zespołu projektującego obiekt.

 

 

W programie warsztatów znalazły się również sesje poświęcone: programowi dla architektów wspomagającemu projektowanie w technologii BIM; programowi ułatwiającemu modelowanie, obliczenia statyczne i wymiarowanie układów prętowych; programowi wspomagającemu projektowanie instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych.

Prelegenci odpowiadali na liczne pytania zebranych, a także zapowiedzieli nowe wersje programów oraz rozszerzenie bibliotek już na początku roku 2015.  

 

Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in