Produkcja budowlano-montażowa do maja 2020 r.

02.07.2020

Produkcja budowlano-montażowa od stycznia do maja 2020 r. nadal wykazywała wzrost, mimo panującej od II połowy marca epidemii – wynika ze wstępnych danych GUS.

 

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) od stycznia do maja 2020 roku wzrosła o 3,9%. Do użytkowania oddano w tym czasie 79,8 tys. mieszkań. Było to zaledwie o 0,3% mniej niż przed rokiem, mimo trwającej pandemii. Szacuje się, że na koniec maja 2020 r. w realizacji było 826,9 tys. mieszkań, czyli o 1,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 

Produkcja budowlano-montażowa w maju 2020 roku była wyższa o 0,8% niż w kwietniu 2020 r., czyli nastąpił wzrost o 2,3% rok do roku. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była natomiast niższa o 5,1% (przed rokiem wzrost o 9,5%). Eliminując czynniki o charakterze sezonowym, można ustalić spadek na poziomie 1,4%.
 

Spadek produkcji budowlano-montażowej w stosunku do maja 2019 r. nastąpił w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 5,3%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,1%) oraz realizujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,9%).

W czerwcu 2020 r. przewiduje się nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa.

 

Źródło: MR

 

Przeczytaj też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in