Legalizacja samowoli budowlanej na przykładzie inwestycji drogowych

Samowola budowlana jest zjawiskiem powszechnie występującym w branży budowlanej w naszym kraju. Do tego typu działań dochodzi częściej w budownictwie kubaturowym, jednak także w zakresie budownictwa komunikacyjnego samowole budowlane są coraz częściej wykrywane. Ucieczką od problemu samowoli, oprócz realizacji przedsięwzięć budowlanych zgodnie z prawem, jest możliwość legalizacji, która nie jest procesem łatwym ani tanim.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in