Wykonawca i aukcja elektroniczna

Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi określenie „aukcja elektroniczna” do sposobu zakończenia trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem.
Aukcja elektroniczna jest to elektroniczna forma postępowania przetargowego, w której wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty drogą elektroniczną. Zamawiający ma okazję uzyskania najlepszej oferty spośród ofert wstępnie wyselekcjonowanych, odpowiadających jego ściśle określonym wymaganiom technicznym.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in