Praca na drabinie – przepisy

14.04.2021

Które przepisy mówią o BHP pracy na wysokości? W jaki sposób pracodawca powinien zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości?

Czy pracownik budowlany pracujący na drabinie w budynku, w pomieszczeniu na I piętrze, które posiada zabezpieczone balustradami wyjście na balkony, powinien pracować w szelkach bezpieczeństwa? Wysokość kondygnacji wynosi ok. 2,75 m, więc nie będzie stał wyżej niż 1 m. Czy jest to praca na wysokości?

Odpowiada Janusz Bednarczyk
specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z treścią § 133 ust. 1 rozporządzenia [1] osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Na podstawie art. 207 § 2 ust. 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jak należy rozumieć treść wspomnianego artykułu?

Jeżeli praca jest wykonywana wewnątrz pomieszczenia z dala od otworów w ścianach lub stropie (po przekroczeniu skraju ściany lub stropu występuje różnica poziomów powyżej 1 m), nie jest wymagane stosowanie środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Jeżeli praca jest wykonywana wewnątrz pomieszczenia w bliskim sąsiedztwie otworów w ścianach lub stropie (po przekroczeniu skraju ściany lub stropu występuje różnica poziomów powyżej 1 m), należy:

  • na podstawie § 133 ust. 1 rozporządzenia [1] zastosować środki ochrony zbiorowej w taki sposób, aby uniemożliwić upadek pracownika z wysokości (np. deski mocowane do ściany lub stropu po obu stronach otworu);
  • na podstawie § 8a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia [2] zastosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne i urządzenia hamowne).

Ważne jest, aby zapewnić pierwszeństwo stosowania (§ 8a ust. 1 pkt 2 [2]) środków ochrony zbiorowej (są zamontowane na stałe) nad środkami ochrony indywidualnej (można zapomnieć je założyć lub założyć w sposób nieprawidłowy).

 

praca na drabinie

Praca na drabinie. Fot. stock.adobe/Tomasz Zajda

 

Bibliografia

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

Zobacz:

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in