Powstanie obwodnica Strzyżowa

24.01.2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i wybuduje ponadsześciokilometrową obwodnicę Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Inwestycję o wartości blisko 99 mln zł Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach Grupy Kapitałowej razem z Mostostalem Kielce. To największe wartościowo zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Obwodnica Strzyżowa będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 988, a jej przebieg przez obszary zabudowane, rolne oraz tereny nieużytkowane ma skierować ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Ponadsześciokilometrowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

W ramach umowy przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych), jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać ok. 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Inwestycja będzie obejmowała również:

– budowę dróg dojazdowych (serwisowych),

– zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami,

– budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących,

– budowę zatok autobusowych,

– budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo i skrzyżowań dwupoziomowych,

– budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe, zieleni izolacyjnej – w zależności od wskazań decyzji środowiskowej,

– budowę układu odwodnienia drogi,

– budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji,

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Strzyżowa ma powstać do końca października 2019 r. Za realizację inwestycji odpowiedzialny będzie Departament Infrastruktury Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Grzegorza Krzystańskiego.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in