Powstanie baza danych urządzeń grzewczych

07.08.2019

W bazie znajdą się informacje o urządzeniach grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich.

Jednolita i ogólnodostępna baza urządzeń grzewczych

W bazie znajdą się informacje o urządzeniach grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz dane urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zestawienie obejmie wyłącznie urządzenia, na  zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Sprawdź: Rozwiązania techniczne w systemach kominowych w walce ze smogiem

 

Fot. stock.adobe / Martin Winzer

 

Zbiór informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw, a więc wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w Programie, nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń grzewczych pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń. Budowa bazy i jej sukcesywna aktualizacja potrwa do końca 2021 r.

 

Sprawdź: Prawidłowy dobór komina do kotła V klasy

 

Bazę przygotuje Instytut Ochrony Środowiska. Projekt będzie kosztował około 1,2 mln zł. Finansowanie zapewnia NFOŚiGW.

 

NFOŚiGW

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in