Powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

24.10.2021

Prezesi i przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Porozumienie Samorządów Zawodów

 

W lipcowo-sierpniowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa” informowaliśmy o podpisaniu 23 czerwca br. Deklaracji powołania Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego oraz o debacie zorganizowanej 30 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, której efektem był wspólnie wypracowany apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu” oraz znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, nieobciążających podatników.

Decyzją członków Krajowej Rady PIIB (podczas posiedzenia 1 września br.) podjęta została uchwała nr 19/R/21 w sprawie przystąpienia PIIB do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Warto zaznaczyć, że osiem izb okręgowych PIIB już wcześniej podpisało podobne porozumienia z przedstawicielami samorządów zaufania publicznego w swoich okręgach.

Ogólnopolskie porozumienie samorządów ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, oraz opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Dokument podpisali przedstawiciele kilkunastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podpis złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Celem porozumienia jest w szczególności:

 • inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych;
 • wyrażanie opinii, wspieranie oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków porozumienia w celu tworzenia właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządów zawodów zaufania publicznego;
 • wymiana doświadczeń samorządów zawodowych, w tym wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków samorządów;
 • integracja i konsolidacja środowisk zawodowych;
 • konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków porozumienia;
 • wspólna organizacja konferencji interdyscyplinarnych;
 • budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego;
 • ugruntowanie w społeczeństwie świadomości idei samorządności zawodowej i jej wysokiej użyteczności publicznej oraz postrzegania przedstawicieli zawodów zaufania publicznego jako osób o wysokich standardach etycznych;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów;
 • podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego;
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących unormowań prawnych regulujących funkcjonowanie tych zawodów;
 • współpraca w zakresie zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej.

 

Porozumienie Samorządów Zawodów

 

Sygnatariusze:

1. Naczelna Rada Adwokacka – prezes adw. Przemysław Rosati

2. Krajowa Rada Radców Prawnych – prezes r. pr. Włodzimierz Chróścik

3. Naczelna Rada Lekarska – prezes prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych –  wiceprezes Mariola Łodzińska

5. Polska Izba Inżynierów Budownictwa –  prezes prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna –  prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz

7. Krajowa Rada Komornicza – prezes dr Rafał Łyszczek

8. Polska Izba Rzeczników Patentowych – prezes rzecznik patentowy Dorota Rzążewska

9. Krajowa Rada Doradców Podatkowych – przewodniczący prof. dr hab. Adam Mariański

10. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – prezes Alina Niewiadomska

11. Krajowa Rada Izby Architektów RP – prezes mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz

12. Naczelna Rada Aptekarska – prezes Elżbieta Rutkowska-Piotrowska

13. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – prezes mgr inż. arch. Jolanta Przygońska

14. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – członek zarządu mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki

15. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – wiceprezes Tomasz Niewiadomski

16. Krajowa Rada Kuratorów – przewodniczący Grzegorz Kozera

Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – prezydencji, trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem zostanie adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

 

Joanna Karwat

Fot. materiały prasowe NRA

 

Przeczytaj też:

Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Po co nam etyka?

O społeczną kulturę postrzegania ryzyka

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.