Powołanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

14.12.2016

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 12 grudnia 2016 r., powołała Krzysztofa Kondraciuka na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Krzysztof Kondraciuk jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z drogownictwem związany jest od 1983 r. Pracę rozpoczął w obwodzie Rejonu Dróg Publicznych w Białymstoku. W latach 90. pracował jako kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Łapach i jako inspektor nadzoru w Zarządzie Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Później – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W latach 2003–2008 był zastępcą dyrektora, a w latach 2008–2010 dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Od 2016 r. piastował stanowisko dyrektora oddziału GDDKiA w Warszawie.

 

Fot. GDDKiA

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in