Posiedzenie KKR PIIB oraz narada szkoleniowa KKR i przewodniczących OKR

18.06.2019

Po raz kolejny odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.

 

 

11 czerwca miało miejsce planowe posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. W porządku obrad omówiono m.in. bieżące prace Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium, zwłaszcza uchwałę Krajowej Rady dotyczącą rozpatrzenia wniosków oraz zaleceń KKR z przeprowadzonych kontroli organów krajowych i Krajowego Biura PIIB. Przyjęto plan działania KKR PIIB na II półrocze 2019 r. oraz terminarz posiedzeń.

12 czerwca natomiast odbyła się całodzienna narada szkoleniowa członków KKR PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych. Przybyło 30 osób. W naradzie uczestniczył Zbigniew Kledyński – prezes KR PIIB, który przedstawił informacje dotyczące m.in.: projektów ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa, nowelizacji ustawy Prawo budowlane, będących na ukończeniu prac przy remoncie budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie.

Obrady prowadziła Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Omówiono działania KKR oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru nad okręgowymi izbami. Następnie przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych przekazali informacje o tegorocznych okręgowych zjazdach sprawozdawczych i problemach dotyczących wypełniania zadań statutowych oraz regulaminowych.

Część szkoleniową prowadził mecenas Krzysztof Zając. Zapoznał uczestników z zadaniami komisji rewizyjnych w świetle uchwały Krajowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

Urszula Kallik

przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

 

Czytaj też: Posiedzenie KKR PIIB oraz narada szkoleniowa krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in