Posadzki antypoślizgowe – normy i kryteria doboru

03.06.2019

Antypoślizgowość to bardzo ważny parametr posadzek realizowanych w pomieszczeniach mokrych i zatłuszczonych. Jakie normy opisują ten czynnik? O jakie zapisy w umowie z inwestorem powinien zadbać wykonawca posadzki. Czy można zbadać stopień antypoślizgowości posadzki?

 

Poniższą sytuację przeżyła większość wykonawców posadzek. Podczas odbioru robót zamawiający sprawdza, żąda i pyta o rzeczy nie uwzględnione w zapisach umowy. W jaki sposób uniknąć takiej sytuacji?

Antypoślizgowość posadzki – przepisy

Rodzaj wykonywanych posadzek determinuje pewne zachowania wykonawcy, które powinny zostać uwzględnione w umowie bądź aneksie do umowy. Mają one wyczerpywać oczekiwania zamawiającego, ale również muszą być technicznie możliwe do spełnienia. Ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia późniejszej eksploatacji pomieszczeń, jest spodziewana antypoślizgowość posadzek. Czynnik ten jest bardzo istotny we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach mokrych i zatłuszczonych. Bardzo szczegółowo wymagania dotyczące antypoślizgowości pomieszczeń opisują niemieckie wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy „Berufsgenossenschaft Regeln” BGR 181: 1993/2003. Stosowane tam podziały posadzek są przejrzyste. Wartości mierzonej antypoślizgowości ewoluują od bardzo gładkich R-9 do bardzo szorstkich R-13, które mogą być badane laboratoryjnie po dostarczeniu odpowiednich próbek podłoży. Obecnie wartości wzięte z wytycznych BHP przeszły już do normy DIN 51130 „Badania okładzin posadzkowych; wartości antypoślizgowości w pomieszczeniach pracy”. Renomowani producenci okładzin posadzkowych posiadają przebadane rozwiązania, zgodne z tymi wytycznymi i potwierdzone stosownym atestem.

Inny sposób określania antypoślizgowości można wyrazić badając współczynnik tarcia kinetycznego podłogi według normy PN-EN 14231 Oznaczenia odporności na poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego.

Jednak kryteria doboru pomieszczeń do odpowiedniej wielkości zmierzonego współczynnika nie są już tak jednoznaczne, jak w wytycznych niemieckich BGR 181. Właściwe atesty ze współczynnikiem R mogą mieć również swój odnośnik do wartości współczynnika tarcia kinetycznego. Takie dokumenty są najlepszym zabezpieczeniem dla wykonawcy przy wyborze dostawcy materiałów posadzkowych. Zachęcamy do uważnej lektury dokumentów dostarczanych wraz z materiałem, gdyż tanie produkty mogą w przyszłości okazać się najdroższymi. Określona dokładnie w umowie antypoślizgowość posadzki R zgodna z wytycznymi zabezpiecza nas podczas odbiorów inwestorskich oraz chroni przed ewentualnymi procesami ze strony osób, które uległy wypadkowi na śliskiej posadzce (baseny miejskie, stadiony, itp.).

Jak sprawdzić stopień antypoślizgowości posadzki?

Sposób wykonania prac może się różnić od wersji testowanej w laboratorium i wówczas inwestor może zażądać badania terenowego. W takiej sytuacji należy dysponować odpowiednim sprzętem, umożliwiającym zbadanie współczynnika tarcia kinetycznego i przełożenie wyników na dany współczynnik R – wg BGR 181. Nie wszyscy producenci materiałów posadzkowych są w stanie wesprzeć wykonawcę przy trudnych odbiorach robót. Sika Poland dysponuje odpowiednim mobilnym sprzętem oraz doświadczeniem umożliwiającym zbadanie stopnia antypoślizgowości posadzki Sikafloor® w dowolnym miejscu budowy, w stanie suchym (fot. 1).

 

Fot. 1. Urządzenie do badania współczynnika tarcia kinetycznego posadzki z żywicy Sika Comfortfloor® PS – 63

 

Na coraz bardziej wymagającym rynku budowlanym niezbędna jest znajomość odpowiednich norm i regulacji, także niewymienionych z racji objętości tego tekstu. Współpraca z profesjonalnymi dostawcami materiałów budowlanych, którzy mają długą historię obecności na rynku i tym samym ogromne doświadczenie, może stać się dla wykonawców kolejnym zabezpieczeniem przed niezadowoleniem inwestora oraz wynikającymi z tego dobrze znanymi problemami. Każdego roku w Polsce ponad 2 000 000 m2 podłóg wykonywanych jest z udziałem produktów Sikafloor®. Sika Poland jest do Państwa dyspozycji jako profesjonalny partner i doradca.

mgr inż. Rafał Musiał

Sika Poland Sp. z o.o.
Oddział Północno-Zachodni
ul. Gdańska 125/7, 85-022 Bydgoszcz
tel. 22 27 28 940
bydgoszcz.poland@pl.sika.com

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in