Porozumienie w sprawie budowy tunelu w Świnoujściu

18.04.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydent Świnoujścia podpisali aneks do porozumienia w sprawie budowy tunelu pod Świną, łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Zawarte w 2007 r. porozumienie przewiduje, że GDDKiA będzie mogła pełnić funkcję inwestora zastępczego dla budowy stałego połączenia wysp Uznam i Wolin. Oznacza to, że GDDKiA będzie odpowiedzialna za nadzór nad rzeczową realizację zadania, natomiast za finansowanie odpowiadać będzie prezydent miasta. Umożliwiło to także ogłoszenie I etapu przetargu na realizację tej inwestycji.

Szczegółowy harmonogram realizacji tej inwestycji zależy od stopnia jej przygotowania oraz zapewnienia środków finansowych. Z uwagi na to, że jest to zadanie zwiększające dostępność transportową, Świnoujście zamierza występować o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w celu dofinansowania budowy tunelu. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych planowane jest na czerwiec/lipiec br.

 

Planowany przebieg tunelu pod Świną (fot. GDDKiA)

 

Tunel rozpocznie bieg przy terminalu promowym i dworcu kolejowym na wyspie Wolin, a kończyć się będzie za bazą paliw płynnych na wyspie Uznam. Planowana jest budowa tunelu jednonawowego w technologii tarczy drążonej TBM. Pozostałymi elementami układu drogowego będą: drogi dojazdowe do tunelu, węzeł drogowy na wyspie Wolin i powiązane z nim rondo oraz dodatkowe rondo na wyspie Uznam. Ulice istniejące przyległe do inwestycji zostaną przebudowane w niezbędnym zakresie. Długość trasy głównej to ok. 3400 m, w tym ok. 1400 m będzie wykonywane w technologii drążonej.

Dla tej inwestycji w 2010 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W grudniu 2015 r. Miasto Świnoujście odebrało program funkcjonalno-użytkowego tunelu w Świnoujściu. 85% kosztów jego opracowania zostało pokryte ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in