Poradnik Prawo Budowlane po zmianach w 2020 r.

20.03.2020

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała Poradnik Prawo Budowlane po zmianach w 2020 r., informujący o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

 

W Dzienniku Ustaw 18 marca została opublikowana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). Zacznie ona obowiązywać za 6 miesięcy.

Ustawa dokonuje m.in. istotnego podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.

Poradnik Prawo Budowlane przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB informuje o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy, w tym m.in.:

  • jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
  • kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
  • jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
  • kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstępstw od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.

 

Z poradnikiem można się zapoznać tutaj: Poradnik PRAWO BUDOWLANE po zmianach w 2020 r.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj także: Komentarz inżyniera budownictwa do przepisów Prawa budowlanego po nowelizacji

Problemy kierownika budowy a niestosowanie Prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in