Polski Kongres Klimatyczny 2024

17.01.2024

Polski Kongres Klimatyczny 2024 będzie miał miejsce 19–20 marca w Warszawie. Wydarzenie cechuje biznesowy charakter o praktycznym podejściu do transformacji klimatyczno-energetyczej.

 

Polski Kongres Klimatyczny 2024

 

Polski Kongres Klimatyczny 2024 będzie się odbywać na warszawskim Powiślu, w trzech budynkach jednocześnie, tj. w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i hotelu Barcelo. Podczas sesji tematycznych, spotkań, paneli, wystąpień i match-makingu biznesowego będą poruszane zagadnienia aktualnych trendów inwestycyjnych w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej.

Jak podkreślają organizatorzy, struktura wydarzenia oparta jest na najlepszych praktykach ONZ w zakresie organizacji wydarzeń o skali światowej, gdzie efekt skali tworzy wiele powiązanych ze sobą forów dyskusyjnych.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze w skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny 2024 odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno-operacyjne podejście do tych zagadnień.

– Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze w kraju i w Europie inwestycje. Wystąpienia w panelach dotyczą case studies, które mogą być co najmniej inspiracją dla innych podmiotów, a najlepiej gdyby były szansą biznesową. Dlatego podczas naszego wydarzenia nie ma miejsca dla polityki ani wystąpień teoretyczno-strategicznych. Tutaj mówimy tylko o konkretach i o biznesie w kontekście ochrony klimatu i środowiska. Nie ma w Polsce drugiego wydarzenia biznesowego wyspecjalizowanego w transformacji klimatyczno-energetycznej, które tak szeroko obejmowałoby grupy interesariuszy z naciskiem na inwestycje. Opracowane przez radę programową ścieżki tematyczne skierowane są do przemysłu, w tym przede wszystkim energetyki, przemysłu ciężkiego, budowlanego oraz chemicznego. Tutaj zagospodarowujemy zagadnienia związane z dekarbonizacją, efektywnością energetyczną, odpowiedzialnością, ale również finansowaniem inwestycji, ESG i gospodarką obiegu zamkniętego. Podobnie jest w odniesieniu do ścieżki: samorząd, finanse oraz nauka i technologie. Zakres tematyczny oparty jest na wytycznych Unii Europejskiej, stąd dyskusja ma tak szeroki horyzont tematyczny. Trzeba pamiętać, że jedynie systemowe podejście do transformacji może być skuteczne, dlatego do dyskusji zapraszamy tak wiele sektorów – mówi Kamila Król z biura organizacji kongresu.

Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy opartej często na wieloletnich, praktycznych doświadczeniach. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia międzynarodowej ścieżki pod nazwą CNE Climate Summit, Centralno-Północno Europejski Szczyt Klimatyczny. Integrowanie polskiego biznesu z krajami nordyckimi ma potencjał ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również z uwagi na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości społecznej co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej oraz najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

– Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę, jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinien to być dla nas najbardziej intuicyjny kierunek do czerpania inspiracji i nawiązywania relacji. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby oraz uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalny. Według międzynarodowych rankingów jesteśmy klasyfikowani jako kraj rozwinięty, dlatego potrzebujemy benchmarku z innymi rozwiniętymi krajami, a nie z Europą Wschodnią. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego zadaniem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów w celu osiągnięcia celów klimatycznych – podkreśla Kamila Król.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada 2 dni debat z udziałem praktyków na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, rolą biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacją w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej i innymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu i środowiska.

Celem organizacji wydarzenia jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Polski Kongres Klimatyczny 2024 skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Więcej: biuro@polskikongresklimatyczny.pl, www.polskikongresklimatyczny.pl

 

 

Czytaj także:

XX konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in