Pola elektromagnetyczne w środowisku. Rozporządzenie

06.04.2020

W lutym 2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 258) weszło w życie 18.02.2020 r.

 

Fot. stock.adobe / merklicht.de

 

Rozporządzenie ma związek z podniesieniem dopuszczalnych maksymalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w Polsce na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z  2019 r. poz. 2448). Niniejsze rozporządzenie Ministra Klimatu na nowo określa sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zastępując w tym zakresie regulacje zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. poz. 1883), które straciło moc. Nowe rozporządzenie ma na celu prawidłowe i obiektywne przeprowadzanie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, odpowiednie do rodzajów instalacji, co do których sprawdzane jest dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Akt prawny wskazuje normy, które określają właściwe metody pomiarowe. Zgodnie z przepisami pomiary mają być wykonywane na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzeń objętych obowiązkiem wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w  środowisku. W  świetle rozporządzenia pomiary pól elektromagnetycznych w zakresie od 10 MHz do 300 GHz (pasma wykorzystywane przez operatorów telefonii komórkowej) będą realizowane w punktach i pionach pomiarowych, ze szczególnym naciskiem na obszary, na których już wcześniej stwierdzono poziomy pól elektromagnetycznych zbliżone do maksymalnie dopuszczalnych. Ze względu na krótkie vacatio legis aktu wykonawczego określono także zasady wykorzystania pomiarów środowiskowych aparaturą i z wykorzystaniem metod obowiązujących dotychczas w środowisku pracy oraz wyników pomiarów wykonanych dotychczas z wykorzystaniem metod obowiązujących w środowisku ogólnym.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz też: Sposób na szkodliwą emisję pól elektromagnetycznych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.