Pod patronatem pożarnictwa

03.11.2016

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych zorganizowany został 23 września w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Dwór Zawiszy” w Dylakach, pod patronatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr. inż. Marka Kucharskiego.

Uroczystość zgromadziła również wielu zaprzyjaźnionych z sektorem budowlanym gości. Obecni byli m.in.: Adrian Czubak, wojewoda opolski, Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Katarzyna Kubicz, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Opolu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Andrzeja Rocha Dobruckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stefana Czarnieckiego, wiceprezesa PIIB, oraz Romana Karwowskiego, członka Prezydium Okręgowej Rady Śląskiej OIIB. Na uroczystość przybył także Zbigniew Bomersbach, przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów, Andrzej Kałużny, dyrektor GDDKiA Oddział w Opolu, Waldemar Drożdżol, starszy cechu Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz stowarzyszeń branżowych.

W trakcie spotkania wręczono odznaczenia państwowe. Otrzymali je z rąk wojewody opolskiego Adriana Czubaka członkowie Opolskiej OIIB, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 lutego 2016 r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali Janusz Kurzyca i Rudolf Okoń. Działalność zawodowa obu odznaczonych została przedstawiona w trakcie prezentacji multimedialnej.

 

Tadeusz Tarczyński – odznaczony Medalem Honorowym PIIB

 

Decyzją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Tadeusz Tarczyński, członek Rady Opolskiej OIIB, został odznaczony Medalem Honorowym nr 3 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś Piotr Kołodziej, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB, został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po raz kolejny Opolska OIIB przyznała tytuł Inżyniera Roku. Inżynierem Roku w kategorii projektant został Kazimierz Kurowski za projekty: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania ulic: Krapkowicka (DK 45) – Prószkowska (DK 45 i DW 414) – Chmielowicka (DG 103651 O) na odcinku od km 0-058,22 do km 0+456,48 w Opolu, której inwestorem był Miejski Zarząd Dróg w Opolu; opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zamówienia „Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów”, której inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Inżynierem Roku w kategorii kierownik budowy został Arkadiusz Sokołowski za budowę Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze, wraz z zagospodarowaniem działki w Opolu przy ul. Wrocławskiej, której wykonawcą była firma Adamietz Sp. z o.o. Strzelce Opolskie.

Po uroczystym wręczeniu oznaczeń i nagród głos zabrał młodszy brygadier mgr inż. Michał Zawiślak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, który mówił na temat „Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie: przepisy i wymagania z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych, procedury odbiorowe budynków przez Państwową Straż Pożarną”.

 

Renata Kicuła

Maria Szylska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in