PIIB zgłasza uwagi do kodeksu urbanistyczno-budowlanego

08.11.2016

3 listopada br. w Warszawie w siedzibie PIIB odbyło się spotkanie Komitetu Programowego B-21 w sprawie projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Opracowano uwagi do projektu kodeksu i przekazano je do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Komitet Problemowy B-21 skupia samorządy zawodowe, organizacje oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne związane z branżą budowlaną. Celem komitetu jest m.in. merytoryczna i konstruktywna współpraca w sprawach istotnych dla środowiska budowlanego oraz reprezentowanie wspólnych stanowisk wobec organów władzy państwowej, a także wypracowanie propozycji i działań zmierzających do usuwania istniejących barier oraz przeszkód w procesie inwestycyjnym.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji członkowski przyjęli zgłoszone i wypracowane wcześniej uwagi do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz upublicznionego 30 września br. Uwagi zostały następnie przekazane do Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Członkowie Komitetu Programowego B-21 zaznaczyli, że nie wykluczają składania kolejnych uwag w szczególności do modyfikowanych wersji dokumentów.

W pracach Komitetu Problemowego B-21 uczestniczą: Geodezyjna Izba Gospodarcza, Izba Projektowania Budowlanego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Izba Architektów RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Komitet Geotechniki, Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Zawodowy „Budowlani”.

Uwagi do kodeksu dostępne na www.piib.org.pl.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in