Pierwsze efekty już są, na następne trzeba poczekać.

25.02.2008

22 lutego na konferencji prasowej z udziałem szefa resortu – Cezarego Grabarczyka, Ministerstwo Infrastruktury podsumowało 100 dni swojej pracy.

Jest to jedyne ministerstwo w obecnym rządzie, które powstało ze scalenia trzech wcześniej działających resortów (transportu, budownictwa, gospodarki morskiej), co wymagało pewnych działań integracyjnych. Jednak od rozpoczęciu swej pracy w listopadzie 2007 r. Minister Infrastruktury wydał już 19 rozporządzeń.
Za najważniejsze osiągnięcie swojego resortu minister Cezary Grabarczyk uznał odblokowanie procesu budowy autostrad i dróg ekspresowych i rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które usuną bariery w procesie budowy infrastruktury.

Obecny na konferencji wiceminister Olgierd Dziekoński mówił o pracach resortu nad zracjonalizowaniem przepisów  umożliwiającym przyspieszenie procesów inwestycyjnych, przy jednoczesnym nie zaniedbywaniu ochrony środowiska, dbałości o ład przestrzenny oraz zgodności prawa z dyrektywami Unii Europejskiej. Wskazywał na zwiększona wkrótce odpowiedzialność projektantów  i wykonawców.
Wiceminister Andrzej Panasiuk krótko opisał  przygotowania pakietu zmian do Prawa Zamówień Publicznych, przygotowywania ustawy o koncesjach oraz zmian w Ustawie o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Minister Grabarczyk na zakończenie konferencji stwierdził, że pierwsze „nieśmiałe” efekty pracy jego resortu już są a na następne trzeba trochę poczekać.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in