Ogrzewanie domu jednorodzinnego biopaliwem

15.01.2014

W dobie poszukiwania oszczędności, właściciele domów jednorodzinnych mogą wybierać z całej palety paliw, którymi można ogrzewać pomieszczenia – gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, węgiel, energia elektryczna, drewno czy biomasa.

Wybór konkretnego rozwiązania wiąże się zarówno z ekonomią jak i rozpoznawalnością danego rozwiązania na rynku. Popularność pelletu, którego producentem jest Stelmet notuje wzrost od 2004 r., w którym wyprodukowano 120 tys. ton tego biopaliwa, dla porównania w roku 2012 produkcja w Polsce wyniosła 600 tys. ton. Ponadto rośnie liczba instalacji na ekologiczne paliwo. Według Instytutu Energii Odnawialnej w 2012 r. w Polsce w użytkowaniu było ok. 90 tys. kotłów dedykowanych na biomasę.

 

Ile biomasy jest zużywanej w Polsce

Obecnie w Polsce zużywamy około 140 PJ energii biomasy do ogrzewania domów jednorodzinnych, przyjmując średnią wartość sprawności kotła (60%) do ogrzania domów oraz produkcji c.w.u. (ciepła woda użytkowa) wykorzystujemy 84 PJ. (140 x 0,6 = 84 PJ). Dana ilość wystarcza do ogrzania 1 mln domów jednorodzinnych o powierzchni 150 m². Modernizacja i zwiększanie sprawności kotłów pozwala na możliwość ogrzania jeszcze większej ilości domów. Polska podąża za przykładem krajów skandynawskich i Europy Zachodniej, gdzie biopaliwo jest niezwykłe popularną metodą grzewczą.

 

 

Instalacje na pellet alternatywą dla kotłów olejowych i węglowych

Możliwość wyboru danego paliwa zależą także od zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do sieci gazowej lub jej braku. Decydując się na ogrzewanie domu paliwem stałym, warto upewnić się, czy plan nie obejmuje ograniczeń stosowania kotłów na tą formę grzewczą. Inwestor rozważający wybór pelletu musi dodatkowo zadbać o miejsce do jego magazynowania. Odpowiednim miejscem są garaże, piwnice lub przybudówki, które uchronią pellet przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, mogąc jednocześnie spełniać rolę małej kotłowni. Dodatkowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest komfort stosowania danego paliwa. W przypadku stosowania gazu ziemnego czy ogrzewania elektrycznego, użytkownik nie jest zaabsorbowany kontrolą instalacji, w przypadku pelletu w zależności od instalacji jednorazowe zasypanie zbiornika wystarcza na około 3–7 dni. Dodatkowo niska zawartość popiołu w pellecie sprawia, że wybieranie popielnika w sezonie grzewczym odbywa się raz na miesiąc. Istnieje wiele typów kotłów na pellet drzewny, dlatego przed zakupem należy dostosować konstrukcję, rodzaj opału oraz moc grzewczą do specyfiki budynku. Poniżej opisana jest skrócona charakterystyka segmentów użytkowników kotłów:

Moc, kW

Opis segmentu

<15

Domy jednorodzinne budowane obecnie i te o wyższych standardach energetycznych (pasywne i energooszczędne)

15–25

Domy starsze ocieplone i inne budynki o wyższych standardach energetycznych

25–30

Starsze domy nieocieplone i inne o wyższych standardach energetycznych

 

Kotły na paliwo stałe wymagają ponadto wydzielonej kotłowni, wentylacji grawitacyjnej i komina, który jest wyprowadzony ponad dach. Przepisy nie określają, jak duże powinno być to pomieszczenie, jest mowa, że dostęp do wyczystek kotła i komina powinien być wygodny, a odstęp między ścianą i przodem kotła to minimum 1 m. Dodatkowo należy wygospodarować miejsce na zasobnik ciepłej wody użytkowej, ponieważ wszystkie kotły na paliwo stałe są jednofunkcyjne, co oznacza, że wymagają zasobnika.

 

Dopłaty do domów energooszczędnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził w 2012 r. nowy program dla osób fizycznych chcących wybudować dom o wysokich wskaźnikach energetycznych. Na tej podstawie można ubiegać się o dopłatę do kredytu hipotetycznego. Wstępnie zaproponowano dopłatę w wysokości 30 tys. zł brutto przy zapotrzebowaniu na energię od 16 do 30 kWh/m²/rok, a przy zapotrzebowaniu do 15 kWh/m²/rok – 50 tys. złotych brutto.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in