Technik elektryk

dolnośląskie

10.01.2024

Technik elektryk, 43-letni, poszukuje pracy fizycznej na budowie i nie tylko. Wypracowałem dotychczas zaledwie ok. 10-letni staż pracy, głównie podczas wykonawstwa instalacji elektrycznych (trasowanie, wykonanie otworów nieprzelotowych pod puszki podtynkowe, przebicia przez stropy i ściany, kucie, wycinanie bruzd, układanie przewodów elektroenergetycznych i kabli telokomunikacyjnych, podłączenie, krosowanie w tablicach i obudowach zasilających, rozdzielczych, próbny rozruch i przygotowanie do odbioru).

Na podstawie dokumentacji potrafię wykonać instalację elektryczną oraz teletechniczną, z wyjątkiem instalacji światłowodowych. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami. Nie wykonuję pomiarów.
Nie mam aktualnych uprawień elektr. (zamierzam w II poł. 2024 r. przystąpić do kursu i egzaminu).

Poszukuję pracy od zaraz w pow. lubińskim, m. Lubin, gmina Lubin, głogowskim, m. Głogów, polkowickim, m. Polkowice, m. Legnica, pow. legnicki. W pozostałych lokalizacjach preferuję możliwość pracy z zakwaterowaniem.

Kontakt:

Telefon: +48 888999409

Email: elektrykinstalator.lubin@gmail.com

Województwo: dolnośląskie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in