Projekt konstrukcji stalowej

wielkopolskie

27.03.2023

Podejmę się opracowania dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej w programie BOCAD 3D. Doświadczenie w pracy bazujące na środowisku 3D zdobywam od 2012 roku. Na swoim koncie mam wiele projektów o zróżnicowanym charakterze m. in. obiekty przemysłowe, hale, konstrukcje wsporcze pod urządzenia, pomosty obsługowe, antresole, łączniki komunikacyjne, schody, wiaty, zbiorniki ppoż. i wiele innych.

Projekt warsztatowy składa się z:
– rysunków elementów wysyłkowych,
– rysunków elementów pojedynczych (detali),
– zestawienia materiałowego,
– zestawienia strukturalnego,
– zestawienia elementów wysyłkowych,
– listy śrub,
– rysunków zestawczo-montażowych.

 

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 

Istnieje możliwość wykonania i dostawy konstrukcji stalowej.

 

Ponadto oferuję:
– projektowanie konstrukcji stalowych/projekt konstrukcji stalowej,
– wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej,
– projektowanie konstrukcji budowlanych,
– pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
– obliczenia statyczne,
– opinie techniczne,
– oceny stanu technicznego,
– projektowanie konstrukcji,
– doradztwo techniczne,
– opracowanie koncepcji konstrukcyjnych,
– opracowanie wizualizacji,
– inwentaryzacje,
– wykonanie przedmiarów,
– odbiory mieszkań.

Zapraszam do współpracy.

Kontakt:

Telefon: 669129196

Email: stalowe3d@gmail.com

Województwo: wielkopolskie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in