Ekspertyzy i projektowanie budynków

cała Polska

06.12.2021

 

W 1993 r. ukończyłem z wyróżnieniem Politechnikę Nowopołocką na kierunku „Budownictwo przemysłowe i cywilne”, uzyskałem tytuł zawodowy inżynier budowlany. W 1998 r. ukończyłem studia magisterskie na kierunku „Konstrukcje budowlane, budynki i budowle”, po czym obroniłem pracę magisterską, uzyskałem tytuł zawodowy magistra nauk technicznych.
Mam stopień naukowy doktora – kandydat nauk technicznych (polski odpowiednik – dr inż.); tytuł rozprawy doktorskiej: „Wytrzymałość i odkształcalność sprężonych złożonych konstrukcji z wykorzystaniem wibroprasowanych kamieni betonowych”. Specjalność: 05.23.01 „Konstrukcje Budowlane, budynki i budowle”.

Główne kierunki pracy: nauczanie na uniwersytetach dla studentów kierunków budowlanych, praca w firmach budowlanych w zakresie projektowania, ekspertyz budynków i budowli, praca w testowych laboratoriach budowlanych.
Doświadczenie w dziedzinie ekspertyz budowlanych wynosi 20 lat, obiekty w całej Białorusi i Rosji. Posiadam dużą bazę wykonywanych obiektów:
budynki mieszkalne, budynki produkcyjne, główne korpusy elektrowni, kominy (żelbet, cegła, metal), tężnia, wieża, silos, oczyszczalnie ścieków itp.

Samodzielnie wykonuję:
– obliczenia statyczne;
– obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji żelbetowych, murowanych, drewnianych i metalowych;
– pomiary budynków, a następnie wykonywanie rysunków w programie AutoCAD;
– opis wad, pisanie raportu.

Obliczenia wykonuję zarówno dla istniejących konstrukcji, jak i dla nowo zaprojektowanych.
Doświadczenie w pobieraniu próbek z projektów do badań laboratoryjnych. Współpracujemy ze wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami niezbędnymi do analizy konstrukcji.

Obywatelstwo-Białoruś.
Posiadam zezwolenie na pracę w Polsce.
Poziom języka polskiego A2.

Kontakt:

Telefon: +48 78 689 00 77

Email: vgvfima@gmail.com

Województwo: cała Polska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in