Asystent projektu

mazowieckie

02.12.2021

Egis Poland jedno z największych biur projektowych w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko

ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU/ASYSTENT KOORDYNACJI TECHNICZNEJ

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 39A

 

Będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za:
– prowadzenie podczas projektowania PZT (graficznej części) wraz z wyznaczaniem granicy inwestycji,
– pozyskiwanie kompletu warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i opracowań niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę dla inwestycji kolejowych,
– kompleksowe przeprowadzanie procesów urzędowego uzyskania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń na budowę,
– wsparcie koordynatora projektu,
– współpracę z projektantami w zakresie uzgodnień międzybranżowych.

 

Oczekujemy:
– wykształcenia wyższego (preferowane na kierunku: transport o specjalizacji kolejowej lub gospodarka przestrzenna),
– Obsługi AutoCad/Microstation na poziomie dobrym.

 

Co my możemy zaproponować?
– pracę na cały etat,
– umowa o pracę,
– elastyczne godziny pracy,
– pakiet prywatnej opieki medycznej,
– bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, francuskiego
– pracę w doświadczonym zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres email: praca@egis-poland.com
z dopiskiem „PRACA – AP”

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Kontakt:

Telefon: 513 105 128

Email: praca@egis-poland.com

Województwo: mazowieckie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in