Odległość drzew od linii kolejowej. Zmiana przepisów

02.01.2020

W listopadzie 2019 roku weszły w życie nowe przepisy w sprawie odległości drzew i krzewów od linii kolejowej oraz usytuowania elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie torów kolejowych.

12 listopada 2019 roku weszło w zycie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2061).
 


Fot. pixabay / Free-Photos

 

Jaka odległość drzew od linii kolejowej?

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1227) zmieniono przepisy dotyczące usytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych. W myśl nowych przepisów drzewa i krzewy położone w lasach w sąsiedztwie linii kolejowych będą mogły być usytuowane bezpośrednio za zewnętrzną krawędzią bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy. Natomiast poza lasami dopuszczono usytuowanie drzew i krzewów w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. W pozostałych przypadkach odległość 6 m liczona będzie od skrajnej szyny. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do spraw dotyczących udzielenia odstępstw od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, o których mowa w art. 57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, ze zm.), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Aneta Malan-Wijata

Polecamy:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in