Obwodnica Poręby i Zawiercia – umowa na budowę I etapu

30.12.2019

I etap dwujezdniowej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 wykona konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud.

Obwodnica Poręby i Zawiercia o długości 16,7 km połączy się z istniejącą obwodnicą Siewierza. Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Przygotuje opracowania projektowe, uzgodnienia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania umowy, wykona roboty budowlane oraz uzyska decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończenie robót zaplanowano na II kwartał 2023 r. Koszt inwestycji wynosi 415 mln zł.

 

 

W ramach obwodnicy Poręby i Zawiercia powstaną: 2 węzły drogowe – Kuźnica i Kromołów oraz 12 obiektów inżynierskich – 7 wiaduktów, 4 mosty, przejście dla zwierząt, 30 przepustów ekologicznych. Ponadto zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne, powstaną przejazdy oraz wjazdy awaryjne.

DK78 to ważny łącznik z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Dzięki nowej obwodnicy zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz skróci się znacznie przejazd DK78.

II etap obwodnicy od węzła Kromołów do węzła Żerkowice w Zawierciu o długości blisko 7,7 km zostanie wykonany w formule buduj. Na realizacje inwestycji złożonych zostało 11 ofert. Wybór najkorzystniejszej odbędzie się na początku 2020 r.

 

Źródło: MI

 

Czytaj także: Obwodnica Częstochowy oddana do użytku

Oddano ekspresówkę S7 w okolicach Skarżyska-Kamiennej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in