Obwodnica Łomży z nowym wykonawcą

20.05.2022

Obwodnica Łomży będzie ostatnim realizowanym odciekiem drogi ekspresowej S61. Trasa zostanie oddana do ruchu w 2025 r.

 

Obwodnica Łomży

 

Obwodnica Łomży ma nowego wykonawcę. Po kilkuletnich perturbacjach wynikających ze zmian wykonawców, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Obwodnica Łomży to prawie 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód–Kolno, a także strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego Via Baltica z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy. Ze względu na problemy z poprzednim wykonawcą, a co za tym idzie dodatkowymi procedurami przetargowymi, będzie to też ostatni realizowany odcinek drogi ekspresowej S61.

Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13-kilometrowego odcinka S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Wybudowane zostaną także węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ, jak również 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

Inwestycja obejmuje też realizację dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Powstaną również urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające oraz przejścia dla zwierząt. Na S61 zostanie wykonanych 16 obiektów inżynierskich.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64).

Obwodnica Łomży zostanie wybudowana przez firmę Intercor za 713,4 mln zł. Umowa w wykonawcą reguluje kilka istotnych etapów realizacji. Jednym z nich jest wybudowanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie węzła Łomża Zachód w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy (nie wliczając okresu zimowego). Umożliwi to oddanie do ruchu gotowego już, przeszło 7-kilometrowego odcinka S61 Łomża Południe–Łomża Zachód. Obecnie kierowcy korzystają z łącznic węzła Łomża Południe, a pozostała część odcinka, kończąca się przed przyszłym węzłem Łomża Zachód, jest nieużywana. Według harmonogramu oddanie do użytku nastąpi w maju 2023 r.

Innym ważnym postanowieniem umowy jest udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni S61 (w przekroju 1×2) na całej długości trasy głównej. W ten sposób pierwsi kierowcy mogliby przejechać obwodnicą Łomży już w połowie 2024 r. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno – z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą – ma być oddany do ruchu w 2025 r.

Realizacja obwodnicy Łomży jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Obwodnica Łomży

 

Obwodnica Łomży – poprzedni wykonawcy

W maju 2021 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą TOTO (oferta: 525,6 mln zł). Wykonawca zrealizował większość prac projektowych, a 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac, robót nie rozpoczął.

23 lipca 2021 r. ogłoszono nowy przetarg. 15 grudnia 2021 r. wybrano na wykonawcę konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT i B4, które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. Jednym z warunków przetargu było posiadanie doświadczenia polegającego na przebudowie i budowie drogi o klasie GP, dwujezdniowej, o wartości robót powyżej 200 mln zł. Konsorcjum NDI powołało się na doświadczenie w zakresie wykonywania robót drogowych przez tzw. podmiot udostępniający zasoby, tj. SP Sine Midas Stroy z siedzibą w Kazachstanie. 12 stycznia 2022 r. firma powiadomiła jednak GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie. 21 stycznia 2022 r. unieważniono także wybór oferty konsorcjum NDI.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Obwodnica Łomży w realizacji

Tunel drogowy w ciągu drogi ekspresowej S2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego z umową

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in