Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej z drugą jezdnią

04.04.2022

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej zostanie rozbudowana przez firmę Polaqua za 183,4 mln zł. Budowa planowana jest w latach 2023–2025.

 

Obwodnica Kocka

 

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 powstała w 2011 r. Była pierwszą trasą ekspresową w województwie lubelskim. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki.

1 kwietnia 2022 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy o długości ok. 7,8 km. Wykonawcą prac będzie firma Polaqua. W ramach kontraktu przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ oraz Kock Południe. Wzmocniona będzie konstrukcja nawierzchni istniejącej jezdni obwodnicy wraz z nawierzchnią w obrębie węzłów drogowych. Zaplanowano również budowę mostów oraz wiaduktów, a także dróg obsługujących przyległy teren i przejść dla małych zwierząt. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej zostanie również wygrodzona oraz wybudowany zostanie system odwodnienia drogi.

Wykonawca zobowiązał się do zakończenia inwestycji w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu przeznaczonego na prace budowlane nie będą wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa planowana jest w latach 2023–2025. Koszt realizacji zadania wynosi 183,4 mln zł.

Zgodnie z umową, po przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca złoży do Wojewody Lubelskiego wniosek i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kolejnym etapem będzie budowa drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Obwodnica Kocka

 

S19 w woj. lubelskim

Realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km:

  • granica woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski – podpisana umowa;
  • Międzyrzec Podlaski–Radzyń Podlaski – trwa przetarg;
  • Radzyń Podlaski–Kock – trwa przetarg;
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) – podpisana umowa;
  • Kock–Lubartów – trwa przetarg;
  • Lubartów–Lublin – podpisana umowa, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Droga S19 w województwie lubelskim – oddano kolejne odcinki

Oddano do ruchu część obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej

S19 Rzeszów Południe–Babica w budowie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in