Obradowało Prezydium KR PIIB

24.02.2016

17 lutego, podczas Prezydium KR PIIB omówiono m.in. prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB oraz prace przed XV Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, poinformowała członków Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, że 3 lutego br., w wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji związanej z przebudową budynku przy ul. Kujawskiej 1 pod przyszłą siedzibę PIIB, wyłoniona została firma, która, zdaniem członków zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej, przedstawiła najlepszą propozycję. Firmą tą okazało się biuro architektoniczne FS&P Arcus Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Andrzej. R. Dobrucki i Danuta Gawęcka

 

Sekretarz KR PIIB, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. remontu i rozbudowy, przedstawiła następnie projekt przebudowy i modernizacji budynkuzaproponowany przez firmę FS&P Arcus Sp. z o.o. Uczestnicy posiedzenia z zainteresowaniem zapoznali się z propozycją, po czym wymienili uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań. Dyskutowano o kosztach prac, ewentualnych źródłach pozyskania dodatkowych środków, rozwiązaniach technicznych, planowanych pracach budowlanych.

W dalszym ciągu spotkania D. Gawęcka omówiła stan przygotowań sprawozdań za rok 2015. Stwierdziła, że część z nich już jest opracowana, natomiast pozostałe są w toku. Nie ma żadnych zagrożeń, aby do 25 lutego br., czyli dnia, do którego mają być przygotowane wszystkie sprawozdania, nie były one gotowe.

Następnie Urszula Kieller-Zawisza, doradca ds. komunikacji społecznej, poinformowała zebranych o zasadach udzielania patronatu honorowego przez PIIB. Zwróciła uwagę na to, że podjęte działania mają na celu usystematyzowanie postępowania dotyczącego obejmowania patronatem przez PIIB różnego rodzaju konferencji, wydarzeń czy uroczystości. Szczegółowo omówiła zaproponowane zasady udzielania patronatów oraz wniosek, jaki zainteresowana osoba lub organizacja będzie musiała złożyć. Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, zauważył, że w wyniku swojej działalności Polska Izba Inżynierów Budownictwa stała się znanym samorządem, cieszącym się autorytetem oraz prestiżem, i powinniśmy o tym pamiętać decydując się na różnego rodzaju patronaty. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali przedstawione zasady udzielania patronatu honorowego przez PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in