Obradowało Prezydium KR PIIB

28.02.2014

19 lutego br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia omówiono m.in. przebieg obwodowych zebrań wyborczych zorganizowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa, powołano zespół ds. ubezpieczeń oraz zapoznano się z pracami Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji.

We wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa przeprowadzono zaplanowane obwodowe zebrania wyborcze, które odbywały się od IV kwartału 2013 r. do końca stycznia tego roku – powiedział Ryszard Dobrowolski – sekretarz Krajowej Rady PIIB, omawiając zebrania obwodowe w OIIB. – Odbyło się 225 zebrań wyborczych.

Wybrano 2250 delegatów, którzy w kadencji 2014–2018 będą brali udział w okręgowych zjazdach i spośród których zostaną wybrane nowe okręgowe władze oraz delegaci na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.

Sekretarz KR PIIB zwrócił uwagę, że różnie kształtowała się frekwencja zebrań obwodowych w każdej z okręgowych izb. Najwyższą średnią frekwencję odnotowano w izbie podkarpackiej, wysoką w izbie warmińsko-mazurskiej, zachodniopomorskiej, dolnośląskiej i świętokrzyskiej. Najniższa średnia frekwencja była w izbie mazowieckiej.

Wśród wybranych delegatów są członkowie naszego samorządu, którzy do tej pory czynnie uczestniczyli w pracach okręgowych izb, jak też nowi członkowie, którzy zdecydowali się na działalność w naszym samorządzie i zostali wybrani. Najwięcej nowych delegatów, bowiem 105, wybrano w izbie zachodniopomorskiej, następnie w warmińsko-mazurskiej – 70 i pomorskiej – 68. Najmniej zaś w izbie kujawsko-pomorskiej i opolskiej – po 22 delegatów. Średnio ok. 30% delegatów na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze stanowią osoby wybrane po raz pierwszy – zauważył R. Dobrowolski.

Wszystkie tegoroczne zjazdy sprawozdawczo-wyborcze będą przeprowadzone w kwietniu.Pierwsze odbędą się 5 kwietnia (izby: lubuska, małopolska, opolska, pomorska), ostatnie natomiast 12 kwietnia (izby: dolnośląska, kujawsko-pomorska, łódzka, mazowiecka, podkarpacka, podlaska, śląska, świętokrzyska i zachodniopomorska). Podczas zjazdów okręgowych zostanie wybranych 202 delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, który odbędzie się 28–29 czerwca br.

 

 

Kolejnym punktem posiedzenia Prezydium KR PIIB było omówienie realizacji budżetu Krajowej Izby w 2013 r., którego dokonał Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB. Następnie przyjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. ubezpieczeń, mającego zająć się oceną i przedstawieniem rekomendacji KR PIIB ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2015–2018. W skład zespołu weszli: Andrzej Jaworski – przewodniczący, Joanna Gieroba, Waldemar Szleper, Ryszard Kolasa i Stanisław Karczmarczyk.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z przebiegiem dotychczasowych prac Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów regulowanych, w tym inżyniera budownictwa, oraz mogli na bieżąco obserwować przekaz z posiedzenia komisji w dn. 19.02.br., w którym uczestniczył Andrzej R. Dobrucki – prezes KR PIIB, Marian Płachecki – przewodniczący KKK PIIB i Joanna Smarż z Krajowego Biura PIIB.

Obrady Prezydium KR PIIB prowadził Zdzisław Binerowski – wiceprezes PIIB. W posiedzeniu uczestniczył także Jerzy Baryłka z GUNB.  

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in