Obradowała Krajowa Rada PIIB

10.09.2012

5 września obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano m.in. o pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz przeprowadzaniu przez Krajową i Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów krajowych oraz okręgowych PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB. Po przyjęciu porządku spotkania oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia dyskutowano o pomocy prawnej dla członków PIIB. Propozycję pisma dotyczącego zakresu takiej pomocy przedstawił Ryszard Dobrowolski, sekretarz Krajowej Rady PIIB. W czasie dyskusji podkreślano, że pomoc prawna powinna dotyczyć wyłącznie spraw związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uczestnicy obrad zaakceptowali propozycję pisma określającego zakres pomocy prawnej.

Następnie zapoznano się z projektem uchwały w sprawie Instrukcji przeprowadzania przez Krajową i Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów krajowych i okręgowych PIIB. Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, odpowiadał na padające z sali pytania oraz wyjaśniał wątpliwości. Uczestnicy posiedzenia postanowili jednak, że autorzy propozycji uchwały Instrukcji przeprowadzania przez Krajową i Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów krajowych i okręgowych PIIB muszą uwzględnić zgłoszone w czasie dyskusji poprawki i uwagi. Poprawiona uchwała zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Krajowej Rady.

 

 

Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zapoznał zebranych z uchwałą dotyczącą trybu postępowania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądów Dyscyplinarnych w postępowaniach prowadzonych przez te organy. Została ona w całości zaakceptowana przez członków Krajowej Rady.

Potem uczestnicy obrad zapoznali się z realizacją budżetu za siedem miesięcy, którą omówił Piotr Korczak, zastępca skarbnika KR. Krajowa Rada podjęła także dwie uchwały dotyczące nadania odznak honorowych PIIB członkom naszego samorządu. Przyjęto także terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady PIIB w  I półroczu 2013 r.

Andrzej R. Dobrucki i Andrzej Orczykowski, dyrektor Krajowego Biura PIIB, zapoznali zebranych z przygotowaniami do Jubileuszowego Zjazdu PIIB, związanego z 10. rocznicą powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaplanowanego na 11 października br.

W posiedzeniu wzięła także udział Monika Majewska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in