Obradowała Krajowa Rada PIIB

02.01.2017

14 grudnia 2016 r. w Warszawie obradowała KR PIIB. Omawiano m.in. projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa.

– Chciałbym wszystkich zaprosić do takiej dobrej współpracy, żeby razem usiąść i rozwiązać rzeczywiste problemy, jakie mamy, przedyskutować je. Ministerstwo ma pewne rzeczy inicjować, wsłuchując się w głosy tych, którzy mają dużo do powiedzenia, a Państwa środowisko ma wiele – zauważył w swojej wypowiedzi Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uczestniczący w części obrad Krajowej Rady PIIB. Minister zachęcił także uczestników obrad do wzięcia udziału w MTP Budma, w czasie których, jak zapowiedział, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawi projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzględniający uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Minister złożył także uczestnikom obrad świąteczno-noworoczne życzenia.

 

 

W posiedzeniu uczestniczył również Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego.

W grudniowym posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Zuzanna Lulińska, Iza Strojna i Błażej Korczak, na czele z dyrektor departamentu – Anitą Oleksiak. Dyrektor poinformowała zebranych o pracach związanych z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Podkreśliła, że PIIB zgłosiła dużo uwag do projektu kodeksu i obecnie są one poddawane analizie. Stwierdziła, że projekt kodeksu nie zawiera wymagań dotyczących uprawnień budowlanych i postępowania dyscyplinarnego. Ma nadzieję, że we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Izbą Architektów RP zostanie opracowana nowa ustawa, która będzie dotyczyła kompleksowej regulacji, włącznie z tym, jak otrzymać uprawnienia budowlane, jakie będą wymagania w celu uzyskania uprawnień budowlanych, jakie będą specjalności, a także wymagania dotyczące samorządu zawodowego oraz postępowań zawodowego i w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Będzie to ustawa oddzielna od kodeksu, chociaż będzie procedowana razem z nim.

Podczas dyskusji, która wywiązała się w czasie posiedzenia, członkowie Krajowej Rady PIIB mogli uzyskać wyczerpujące odpowiedzi od przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

 

W dalszej części obrad reprezentanci Ergo Hestii – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska-Pestka, Jacek Maniura oraz Kamil Bara poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków PIIB. Obecna umowa z Ergo Hestią obowiązuje od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2018 r Dotyczy ona ubezpieczenia obowiązkowego OC inżynierów budownictwa oraz ubezpieczeń dodatkowych, np. ubezpieczenia OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej czy też ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki działaniom i rozmowom podejmowanym przez Prezydium KR PIIB stawka obowiązkowego OC inżynierów budownictwa od 2013 r. nie uległa zmianie i wynosi 70 zł.

Następnie Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zreferowała realizację wniosków przyjętych na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

Do komisji przekazano razem 84 wnioski, w tym 42 wpłynęły bezpośrednio do Krajowej Rady PUB z okręgowych izb po XV okręgowych zjazdach; 18 wniosków zgłoszono po okręgowych zjazdach do XV Krajowego Zjazdu; 21 zostało wniesionych przez delegatów podczas XV Krajowego Zjazdu PUB oraz 3 zgłoszono do biura po XV Krajowym Zjeździe- poinformowała K. Korniak-Figa.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej w jej imieniu przedstawiła także ocenę stanu realizacji poszczególnych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom posiedzenia w przygotowanych materiałach. Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, omówił XXIII spotkanie izb i organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Wiodącym tematem pierwszego dnia posiedzenia była konferencja poświęcona międzynarodowej prestiżowej trasie „Via Carpathia”. W drugi dzień omawiano zmiany dotyczące regulacji zawodów, kwestie związane z zamówieniami publicznymi oraz wdrażaniem systemów BIM. Prezes PIIB zauważył, że podejmowane tematy mają istotne znaczenie dla wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa.

 

 

W dalszej części obrad przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki, Krajowej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Durak oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator Waldemar Szleper omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2016 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Cieszą się one dużą popularnością i służą pogłębieniu posiadanej przez członków wiedzy w zakresie konkretnych działań. Jak wszyscy podkreślali, szkolenia tego typu są bardzo potrzebne. Potem głos zabrała D. Gawęcka, sekretarz KR PIIB, która omówiła schemat przygotowania sprawozdań z działalności Krajowej Rady za 2016 r. Natomiast o realizacji budżetu za 11 miesięcy mówił Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB. Zebrani zdecydowali także o ustanowieniu sztandaru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, omówił propozycję ogólnych zasad doskonalenia zawodowego członków PIIB pełniących samodzielne funkcje techniczne. Przewodniczący zapowiedział, że w drugiej połowie stycznia 2017 r. planowane jest spotkanie komisji z przewodniczącymi Rad OIIB oraz z kierownictwem PIIB w celu skonkretyzowania dalszych działań związanych z tym tematem.

W czasie posiedzenia członkowie Krajowej Rady PIIB przyjęli uchwałę w sprawie stanowiska wyrażającego poparcie dla „Deklaracji Madryckiej”. Zawarto w niej m.in. opis roli inżyniera budownictwa – teraz i w przyszłości, jaką jest pokonywanie wyzwań stojących przed społeczeństwem dla zapewnienia pełnego rozwoju społeczno-gospodarczego w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z pracami zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.