O 62. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB

04.11.2016

W dniach 11-16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju już 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB).

Wzięło w niej udział ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, oraz Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego. Organizatorem był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konferencja krynicka to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży budowlanej. Tradycyjnie konferencje te składają się z dwóch autonomicznych części: problemowej i ogólnej.

 

 

Część problemowa w tym roku dotyczyła budownictwa prefabrykowanego. Wygłoszono 28 referatów podczas 6 sesji tematycznych:

– stan prefabrykowanego budownictwa betonowego w Polsce,

– współczesne budownictwo prefabrykowane w Polsce (2 sesje),

– prefabrykowane budownictwo mostowe,

– rozwój i aktualne problemy prefabrykacji,

– doświadczenia z projektowania i realizacji konstrukcji z elementów prefabrykowanych.

Poruszona tematyka wywołała kreatywną dyskusję. Wszystkie referaty z tej części konferencji zostały opublikowane w monografii „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy” (Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy). W podsumowaniu części problemowej można sformułować dwa główne wnioski:

– prefabrykacja w ciągu najbliższych lat przeżywać będzie dynamiczny rozwój w zakresie inżynierii materiałowej, technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu oraz funkcjonalności obiektów budowlanych;

– oczekuje się z pełnym przekonaniem, że rozwój prefabrykacji w XXI w. będzie tendencją trwałą w budownictwie europejskim i polskim, uwzględniającym aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Część ogólna konferencji obejmowała różne problemy naukowe i techniczne budownictwa. Wygłoszono 124 referaty (opublikowano – 128). Referaty opublikowano w kwartalniku Journal of Civil Engineering Environment and Architecture (ICEEA) (zeszyt 63, nr 1/1/2016, Rzeszów 2016).

Podczas konferencji odbyły się dwa specjalne wykłady: prof. dr. hab. inż. Jacka Śliwińskiego „Wpływ zawartości zaczynu na wybrane właściwości betonów cementowych”, prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego „O pewnych błędach w procesie projektowania konstrukcji żelbetowych”.

W trakcie konferencji przyznano nagrody i medale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W konkursie na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca 3 pierwsze lokaty zajęli: 1. dr inż. Kamil Szylak (Politechnika Rzeszowska), 2. mgr inż. Zbigniew Stachura (Politechnika Warszawska), 3. dr inż. Michał Gołdyn (Politechnika Łódzka).

Warto także odnotować wypowiedź wiceministra Tomasza Żuchowskie- go, który zapowiedział, że jeszcze w tym roku ukaże się projekt kodeksu budowlanego.

 

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcie: Adam Grabowski

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in